Stereo+ Stereopluss 10/2019 | Page 36

+ HIFI » Focal Chora 826 Enkle å drive Focal har forstått en ting. Høyttalere i denne prisklassen må kunne kobles til forholdsvis rime- lige forsterkere. Må de ha store, kraftige og gjerne dyre forsterkere, er det liten mening at høytta- lerne er rimelige. Focal Chora 826 er forholdsvis effektiv. Den gir deg litt over 91dB på en watt, og gjør det mulig å spille høyt nok for alle tenkelige formål med en ganske moderat forsterker. 50-70watt er mer enn brukbart til all vanlig lytting, og det gir stor fleksibilitet i valget av forsterker. Klangbalansen er heller ikke spesielt utfordrende, og du behøver ikke bruke tid på å finne en forsterker som låter varmt og tilgivende. På den annen side. Vil du ha lyden varm og behagelig er kanskje det aller beste å kjøpe en høyttaler som har disse egenskapene allerede i utgangspunktet, altså en annen høytta- ler en Chora 826. Chora 826 har heller ikke noen egenskaper, lav impedans eller vanskelige fasevinkler, som skaper trøbbel for forsterkeren. Jeg spilte med en Hegel H120, og det fungerte veldig godt. Bassen har masse vekt, kontrollen er utmerket og det spiller mer enn høyt nok uten at det koster forsterkeren noe som helst. men et eller annet sted langt der inne skal det også være strenger, anslag, dynamikk, toner og struktur. Det er det ikke alle høyttalere i denne prisklassen som klarer å gjengi slik jeg ønsker det. Referansen står nede i kjelleren min. En svær Marshall gitarrigg som er så vill og gal at du aldri får pakket lyden den gjengir inn i pent hifi-papir. Men du kan kommer et stykke på vei, og det gjør faktisk Chora 826 også når du ikke spiller særlig høyt. Høyttaleren har masse informasjon og tilbyr Svært god oppløsning en innsikt inn i lydbildet som du ikke er sikret selv Med en gang du begynner å spille musikk på Cho- på litt dyrere høyttalere. ra 826 blir du grepet av dens utrolige transparens. Diskanten er lett, luftig og detaljert, og har en Du får tegnet opp et lydbilde foran deg som er anelse silke i klangen. Den er flott oppløst og litt utrolig klart og detaljert til å høre hjemme i denne silkeaktig i klangen, men har også den energien prisklassen. De nye elementene har helt åpenbart som kreves når jeg setter på elektronikaen til tilført noe ekstra til Chora-serien, eller kanskje det Trentmøller. Klangen er vel ikke akkurat varm er riktigere å si at de ikke har tilført noe som helst. og tilgivende, men den blir heller aldri spiss eller De står veldig lite i veien for gjengivelsen, og virker hard, og fører absolutt ikke til lyttetretthet. Dette å være svært presise og detaljerte. er høyttalere som innbyr til mange timers lytte- Denne karakteren oppfordrer til å spille musikk opplevelser. Den åpne og veldig klare spillestilen med godt innspilte stemmer og akustiske instru- gjør at du nok kan høre mye av din allerede eksis- menter, noe jeg også gjør, men det blir liksom litt terende musikk på en litt ny måte. Gode innspillin- for enkelt bruke all tiden på musikk høyttalerne ger låter av og til fenomenalt godt til å komme fra spiller med stort overskudd og stor overbevisning. en høyttaler i denne prisklassen. Spiller du mye jazz, pop, viser og mindre klassiske Mellomtonen er rolig, behersket, og den får ensembler krever ikke det særlig mye av høytta- stemmer og akustiske instrumenter til å komme lerne i utgangspunktet, mens Rammsteins Mein gjennom på en naturlig og troverdig måte, og er Teil og dens svære gitarvegger er noe helt annet. nok høyttalerens aller viktigste komponent. Hadde Forvrengte gitarer på høyt volum har et harmo- resten av høyttaleren matchet alle dens kvaliteter nisk innhold som farges veldig lett av høyttaleren, hadde vi nok snakket om en langt dyrere høyttaler. 36 Stereo + 10/19