Stereo+ Stereopluss 10/2019 | Page 35

+ HIFI » Focal Chora 826 Inverteringen av domen gjør at spredningen blir større, og høyttalerens «sweetspot» bredere. Kabinettene virker gode, og i 826 sitt tilfelle står høyttalerne på en plastfot som gjør at høyttalere blir tiltet svakt bakover slik at elementene får sitt akustiske midtpunkt rett overfor hverandre. Du kan selvsagt velge å spille uten, men da beveger du deg utenfor det som Focal mener fungerer best. Mellomtonen til Chora 826 er et dedikert ele- ment og spesialkonstruert for det området den skal spille. I nesten alle høyttalerseriene vi har testet, skjer det noe ekstra når mellomtonen ikke behøver å dele element med bassene. Det gir ikke spesielt høye odds å gjette på at det er dette som er den virkelige og viktige forskjellen mellom den litt rimeligere 816, og høyttaleren jeg har foran meg, Chora 826. Bassene er som mellomtonen 16,5cm i dia- meter. Med to stykker får du ganske solide bassegenskaper, og forholdsvis bra dybde og volum. Hos meg spiller høyttalerne flatt ned til 48-49Hz, men de har brukbar respons ned til rundt 40Hz. Det er flere av stativhøyttalerne i prisklassen som kan vise til det samme, men opplevelsen av bass er like- vel annerledes. Her er det er mer tyngde, og bassen virker klar og ren med svært lite forvrengning. Bassporten er rettet forover, det gjør den litt enklere å plassere enn om bassporten hadde vært på baksiden, men i bassen er høyttaleren likevel rundstrålende med energien den avgir spredt i like store doser rundt hele høyttaleren. Effekten den bakover-rettede bassporten har på hvilken flek- sibilitet du får med tanke på plassering, er derfor begrenset. Beviset, hvis vi kan kalle det, er at Chora 826 slett ikke trives helt inntil bakveggen. Jeg måtte 90cm ut fra veggen før jeg fikk den balansen jeg var ute etter, og før lydbildet, fokuset og perspektivet kom skikkelig på plass. 35 Stereo + 10/19