SKALNA TIMES 2/2016 | Page 8

M . P : Ponieważ lubię zmiany i nowe wyzwania . Zadanie konkursowe polega na tym , by wspólnie zastanowić się , jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany , które sprawią , że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo , a aranżacja klasy zwiększy motywację do nauki języka niemieckiego i ułatwi naukę . Mamy w szkole uczniów ambitnych , kreatywnych , uzdolnionych i warto zainwestować swój czas i energię , aby te ukryte talenty rozwijać .
J . S : Co daje uczniom udział w projekcie , oprócz polepszenia znajomości języka niemieckiego ?
M . P : Pracując metodą projektu uczniowie wspólnie uczą się języka niemieckiego i dokonują zmian w aranżacji klasy , w której uczą się tego języka . Udział w projekcie rozwija kreatywność , stwarza możliwość aktywnego udziału i zaangażowania się na rzecz swojego środowiska oraz okazję do zdobywania doświadczeń w partycypacji . Jestem przekonana , że uczniowie będą dumni ze swoich pomysłów oraz efektów pracy .
J . S : Jak wyglądały warsztaty przeprowadzone przez gościa z Goethe-Institut w Warszawie ?
M . P : Były bardzo inspirujące . Celem szkolenia było przybliżenie założeń projektu oraz udzielenie wskazówek dotyczących zmiany aranżacji sali lekcyjnej .
J . S : Skąd dowiedziała się Pani o projekcie ,, Deutsch hat Klasse ' M . P : Z internetu . Lubię odwiedzać stronę internetową Goethe-Institut i szukać inspiracji . J . S : Czy uczniowie mogą liczyć na wsparcie innych oprócz Pani osób ?
M . P : Wspólnie z uczniami liczymy na wsparcie naszego projektu przez dyrekcję , nauczycieli , wszystkich pracowników szkoły , rodziców , władze samorządowe oraz organ nadzorujący i środowisko lokalne . Zwróciliśmy się z prośbą o objęcie Patronatem Honorowym naszego projektu do Starosty Wodzisławskiego Pana Ireneusza Serwotki oraz Burmistrza Miasta Rydułtowy Pani Kornelii Newy . Takie wsparcie podniesie rangę naszego przedsięwzięcia i będzie wspaniałą promocją projektu oraz naszej szkoły w środowisku lokalnym . Pan Dyrektor Piotr Skowronek jest bardzo otwarty na nasze pomysły i przychylnie nastawiony do naszego projektu oraz w miarę możliwości wspiera nas w naszych przedsięwzięciach . Z prośbą o wsparcie zwróciliśmy się również do Rady Rodziców oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Rydułtowach , które obdarowało naszą pracownię języka niemieckiego książkami oraz kalendarzami , a jego przedstawiciele odwiedzili nas podczas gry edukacyjnej „ Klasa z klasą ” prowadzonej przez panią Monikę Łagowską z Goethe-Institut w Warszawie . Mamy ogromne wsparcie ze strony Goethe-Institut w Warszawie , który przygotował materiały , przysyła nam pomoce , zorganizował szkolenie dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów . Bardzo ważna jest również pomoc pracowników szkoły , w szczególności pana Stefana Kotali , pani Weroniki Chowaniec oraz rodziców uczniów grupy projektowej . Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie .