SKALNA TIMES 1/2016 - Page 19

APLIKACJE EDUKACYJNE I INNE CUDA KAHOOT
Kahoot jest to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów . Kahoot to aplikacja pokazująca współpracę urządzeń – tablety lub telefony i komputer . Uczniowie mają aplikację Kahoot na tablecie ( w niektórych klasach są !) lub na swoich osobistych telefonach . Po wpisaniu pinu gry oraz swojego loginu pojawiają się na telefonach lub tabletach gry a dokładnie cztery możliwe odpowiedzi . Pytanie pojawia się na ekranie komputera . Proste , ciekawe , wciągające . Co ciekawe , gry mogą tworzyć również uczniowie . O swoich grach opowiada Bartek Chorażyczewski , uczeń klasy III B .
Skomentuj swoje quizy kahoot .
Tworzę quizy , których tematem przewodnim są superbohaterowie z filmów MARVEL ' a . Pytania dotyczą informacji o fabule danego filmu i konkretnych informacji o danym superbohaterze . Dlaczego wybrałeś taki temat ? Moim hobby jest oglądanie różnych filmów w czasie wolnym . Najczęściej wybór pada na filmy produkcji MARVEL ' a . Moja fascynacja rozpoczęła się od obejrzenia dwóch filmów : " Ghost Rider " oraz " Iron Man ". Od tego momentu zacząłem kolekcjonować całą resztę filmów opowiadających o nieustraszonych mścicielach stojących na straży ludzkości . Już tyle razy obejrzałem każdy z tych filmów , że postanowiłem podzielić się moją wiedzą z rówieśnikami pod postacią quizu .
Dlaczego Cię to interesuje ?
Moja fascynacja tymi filmami zaczęła się kilka lat temu , wówczas , a tak zostało i do dzisiaj , przedstawiani w tych filmach superbohaterowie stawiając czoła szaleńcom i innym terrorystom próbującym narzucić swą wolę światu , zostają wystawiani na ciężkie próby , podczas których muszą dowieść swych wartości . Filmy MARVEL ' a mają bardzo wiele wspólnego z mitologią : m . in . istnieją wybitne jednostki jak Thor z Asgardu i Achilles , którzy walczą w słusznej sprawie . Zaintrygowały mnie dokonywane przez nich decyzje i sposoby dążenia do ich realizacji .
Dlaczego myślisz , że innych to zainteresuje ?
Obecnie filmy MARVEL ' a dominują kina . Zaczęło się od przeboju " Iron Man ", a obecnie zakończyło się na " Kapitan Ameryka : Wojna Bohaterów ", jednak filmów będzie wciąż przybywać ... Myślę , że każdego zafascynowałyby zaawansowane efekty specjalne i sceny bitew z niezwykle potężnymi wrogami naszych ulubionych superbohaterów .
Czy podobają Ci się lekcje języka angielskiego ?
Lekcje języka angielskiego prowadzone są , przez panią Mirosławę Dykę-Płonkę , w bardzo interesujący sposób , przez co nie sposób się nudzić na lekcjach . Jedną z wielu zalet lekcji języka angielskiego jest prowadzenie od czasu do czasu quizów tzw . Kahoot ' ów . Quizy są prowadzone w języku angielskim , przez co podczas gry uczymy się języka i jednocześnie dowiadujemy się nowych informacji .
ROZMAWIAŁA IWONA CHORĄZYCZEWSKA
APLIKACJE EDUKACYJNE I INNE CUDA KAHOOT Kahoot jest to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Kahoot to aplikacja pokazująca współpracę urządzeń – tablety lub telefony i komputer. Uczniowie mają aplikację Kahoot na tablecie (w niektórych klasach są!) lub na swoich osobistych telefonach . Po wpisaniu pinu gry oraz swojego loginu pojawiają się na telefonach lub tabletach gry a dokładnie cztery możliwe odpowiedzi. Pytanie pojawia się na ekranie komputera. Proste, ciekawe, wciągające. Co ciekawe, gry mogą tworzyć również uczniowie. O swoich grach opowiada Bartek Chorażyczewski, uczeń klasy III B. Skomentuj swoje quizy kahoot. Tworzę quizy, których tematem przewodnim są superbohaterowie z filmów MARVEL'a. Pytania dotyczą informacji o fabule danego filmu i konkretnych informacji o danym superbohaterze. Dlaczego wybrałeś taki temat? Moim ho H\1!Y[YHoX[pޘ\YHZޱ&qfYZX܂YHH[^HZښHPTS K[ژH\[XژHޜޱ&q`Hq&HؙZ[XH[pΈY\ܘ^\ۈX[Y[HXޱ!q`[HZڛۛq!q`!H\ޝ1&H[p›XYZ!XXY]\\ޛ۞XqfXY[Xڱ!XXHqoHYfKqo[H^HؙZq`[BqoHX[p1oH[q`[HY[q!q&H[ڱ!HYY!HYqfۚZ[ZHXq!H]Z^KXޙYq&H[\\ZO“[ژH\[XژH[ZH[X[ZHXޱ&q`Hq&H[H][]Kޘ\HZq`H\XZY]X[HX[XX\\]\YH]XZ!Xޛ`Hޘ[qaHH[[H\ܞ\B؝Z!X[H\Xq!!H1&H1fX]KZ!H\]X[HHq&qoYH؞Kޘ\0ܞX]\ޱ!BYqf!X\fK[^HPTS HXZ!H\Y[H0YZ]q!NK[\YZ!BX]HYHZ܈\\HHX[\0ܞH[ޱ!H`\ޛZ]YKZ[Yq`HB۞][H^XX^HH؞H1!qo[XHXX[^XښKXޙY^qf\ދ1oH[XZ[\\ZO“ؙXۚYH[^HPTS HZ[Z!H[KXޱ&q`q&HXڝH\ۈX[HؙXۚYHZaޞq`q&BH\][[Y\ZNڛH]\ȋYZ[p&YYHq!qoX]q!ˋ^qf1&K1oHqoYžY\[q`XHX][[HYZHXژ[HH[H]]Y^ZH1&qoHܛ[ZB\ޞX[X[۞X\\]\˂ޞHؘZ!HHq&HZڙH&^ZH[Y[YY“ZڙH&^ZH[Y[YYYۙH!K^[q!HZ\`]&HZ&KT1`ۚ&K\[\\Z!XB؋^YH؈q&HYq!HZژX Y!HY[H[]ZښH&^ZH[Y[YY\Y[YHޘ\Hޘ\H]Z^ˈZ ˈ]Z^H!HYۙH&^ZH[Y[[K^ޘ\ܞHXޞ[^Hq&H&^ZHHYޙqfۚYHXYZ[^Hq&HX[ܛXXښK֓PUPq`PHUӐHԱ!P֑UB