SFT-nytt nr 2 2022 | Page 11

Två förmiddagar varje vecka jobbar Chiara och Katarina med att städa och kontrollera föremål . Dag ett varje vecka dammtorkas alla öppna podieytor . Dag två ligger fokus på ett specifikt område i utställningen då alla föremål på ett eller två podier gås igenom noggrant , vi letar efter skadedjur på föremålen och ser efter om damm behöver avlägsnas . Vi byter även ett stort antal feromonfällor enligt ett rullande schema .
Utställningen har just blivit förlängd med ett år , det är alltså inte för sent för er som inte ännu tagit del av den . Vi kan också avslöja att utställningen från och med nästa vecka kommer att kompletteras med ett nytt spännande föremål , nämligen en nyligen återfunnen ridkavaj som burits av Ingrid Bergman i filmen 1939 i filmen En enda natt .
Hälsningar från Chiara , Katarina och Marie
11