SE Surgery News October 2021 | Page 3

UTTALANDE

Geistlich Mucograft – ett komplement vid mjukvävnadskirurgi .

” Som parodontolog jobbar man mycket med mjukvävnad , vilket är en komplicerad behandling med oförutsägbart resultat . För att förbättra förutsättningarna för lyckad behandling använder jag ofta Geistlich Mucograft vid mjukvävnadskirurgi .
Mucograft är gjort för mjukvävnads regeneration för att förbättra den keratiniserade vävnaden , både som alternativ för fritt gingivatransplantat och ett fritt bindvävstransplantat . Patienter som man utför mjukvävnadskirurgi på är ofta väldigt tunna i mjukvävnaden . Man behöver då låna vävnad från exempelvis gommen som då inte alltid ger tillräcklig volym vävnad . Med Mucograft undviker detta ytterligare operativ ingrepp som kan ge väldiga postoperativ besvär från gommen . Dessutom är materialet lätthanterligt och kan med fördel sys fast i mjukvävnaden för stabilisering .
Courtesy of DR CHRISTOPHER APPELQVIST Periodontist , Sweden
EN PARODONTOLOGS VARDAG – Följ Dr Christopher Appelqvist på Instagram !
Vid rätt teknik och patientselektion är Mucograft ett underbart komplement vid mjukvävnadskirurgi som förbättrar behandlingsresultatet .”
Läs mer om Geistlich Mucograft Web >>

NYHET

30x40mm

NYHET

Ø12mm
NYHET
Geistlich Mucograft Seal
BIO30774
Mucograft Seal Ø8 mm
BIO500725
Mucograft Seal Ø12 mm
NYHET
Geistlich Mucograft
BIO30772
Mucograft 15x20 mm
BIO30773
Mucograft 20x30 mm
BIO500627
Mucograft 30x40 mm
Handla Geistlich Mucograft Webshop >>