SE Surgery News Juni 2022

UNIDENT SURGERY NEWS – AUGUSTI / SEPTEMBER 2022

UNIDENT SURGERY NEWS .

Explantation av en fixtur drabbad av periimplantit SID . 2
Biomet Implantat – slutresultat med goda förutsättningar ! SID . 3
Hyadent vid behandling av peri-implantära och parodontala behandlingar . SID . 4