SE Surgery News Juni 2022 | Page 2

EXPLANTATION AV EN FIXTUR DRABBAD AV PERIIMPLANTIT

– MED SAMTIDIG BENUPPBYGGNAD INFÖR FRAMTIDA KONVENTIONELL BROPROTETIK .

” Fixturen 21 explanterades till följd av periimplantit . För att optimera estetiken och möjliggöra god egenvård utfördes en rekonstruktion av den buccala defekten med Geistlich Bio-Oss Collagen som täcktes med ett Geistlich Bio-Gide membran . För att upprätthålla och förbättra mjuk- vävnadens volym placerades ett Geistlich Fibro-Gide membran innan suturering .”
DENISE ABADJI Specialist i Parodontologi
LÄS MER EXPLANTATIONEN instagram . com / p / CdJOYhlKIib /
SE FILM instagram . com / p / CeLzNGIK4zD /

LÄS MER OM GEISTLICH FIBRO-GIDE !

SURGICAL VIDEO Soft-tissue augmentation around dental implant .
By prof . Daniel Thoma
SURGICAL VIDEO Root coverege of a single recession defect .
By prof . Giovanni Zucchelli
MORE INFO
Reade more about Geistlich Fibro-Gide – including two 3D animation videos .
VIDEO
See the difference between Geistlich Fibor-Gide and Mucograft .
REGENERATION EXPERT HUB :
Additional information on Geistlich Fibro-Gide .