SAKU ry | Hyvinvoiva oppimisympäristö Käsikirja | Page 5

Hyvinvointijohtamisen teesit
suora vaikutus opiskeluhyvinvointiin . Hyvinvointityön organisointi on järkevää toteuttaa henkilöstöhallinnon ja opiskeluhuollon ryhmien yhteistyönä . Kun opiskeluhuollon ryhmiin otetaan mukaan työhyvinvoinnin ja työterveyden edustajia , saavutetaan entistä kattavampi koko yhteisön hyvinvointia edistävä ryhmä . Monen koulutuksen järjestäjän organisaatiossa opiskeluhuoltoryhmät onkin nimetty hyvinvointiryhmiksi . Muutamilla koulutuksen järjestäjillä on myös opetussuunnitelmien kehittämisen asiantuntijaryhmä . OPS-ryhmän ja hyvinvointiryhmien yhteistyöllä voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin edistämiseen kehittämällä opetuksen sisältöjä .
Yksilön hyvinvointiin vaikutetaan tehokkaimmin koko yhteisöön kohdistuvilla toimilla . Liikunta- ja kulttuuriseteleillä

Hyvinvointijohtamisen teesit

1 ) Hyvinvoinnin kokonaisuudesta vastaa ylin johto
Ylin johto vastaa hyvinvoinnista – siis johtaa ja resursoi sen . Johtamisella tarkoitetaan eritoten johtamisjärjestelmää eli toiminnan vaatimuksia tukevia sisältöjä ja tavoitteita , selkeitä vastuita ja rooleja , kattavaa mittaristoa sekä kokonaisvaltaista raportointia ja vaikuttavuuden analysointia . Ilman ylimmän johdon todellista johtamista työ- ja opiskeluhyvinvointi jää irrallisiksi toimenpiteiksi sekä sinänsä tärkeiksi oirehtivien ihmisten ja työyhteisöjen korjaustoimenpiteiksi . Johto varmistaa sen , että hyvinvointi tukee toiminnan tavoitteita . voidaan kannustaa yksilöä , mutta yhteisölle järjestetyt jumpat , pelivuorot , kuorot , tanssiryhmät jne . vahvistavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi myös yhteisöllisyyttä . Arjen työn ja opiskelun lomaan järjestetyt tietoiskut , taukojumpat sekä lankutus- , kyykky- ja portaiden kävely -haasteet ovat koko yhteisöä koskettavia arjen pieniä muistutuksia siitä , miten jokainen voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan . Pieniä , koko yhteisöä koskettavia asioita ei kuitenkaan tapahdu itsestään – niiden toteutumiseen tarvitaan johtamista .
Johtamisen vanha kaava " 20 prosenttia käskyjen ja ohjeiden antamista ja 80 prosenttia valvontaa " pätee myös hyvinvointijohtamisessa . Mikäli käskyjen ja ohjeiden noudattamista ei valvota , niitä noudatetaan vain , jos ne ovat itselle tärkeitä .
2 ) Hyvinvoinnin tärkein toimija on esimies
Hyvinvointityön tärkein vaikuttaja on lähin esimies , joka on ( toivottavasti ) päivittäin tekemisissä työntekijän kanssa . Tämä yhteistyö ratkaisee kaiken . Opiskelijoiden hyvinvoinnin tärkein henkilö on ryhmänohjaaja . Esimies ja ryhmänohjaaja eivät tietenkään saa olla vastuussaan yksin , vaan heitä tulee kouluttaa , tukea , sparrata ja johtaa hyvinvointityöroolissaan .
3 ) Hyvinvoinnin kohderyhmä on koko yhteisö : henkilöstö ja opiskelijat
Hyvinvointityö ei ole oirehtivien ihmisten ” korjaamista ” tai kriisiorganisaatioiden kuntoon laittamista . Hyvinvointityön tulee kohdistua koko yhteisöön ja kehittää sitä .
suora vaikutus opiskeluhyvinvointiin. Hyvinvointityön organisointi on järkevää toteuttaa henkilöstöhallinnon ja opiskeluhuollon ryhmien yhteistyönä. Kun opiskeluhuollon ryhmiin otetaan mukaan työhyvinvoinnin ja työterveyden edustajia, saavutetaan entistä kattavampi koko yhteisön hyvinvointia edistävä ryhmä. Monen koulutuksen järjestäjän organisaatiossa opiskeluhuoltoryhmät onkin nimetty hyvinvointiryhmiksi. Muutamilla koulutuksen järjestäjillä on myös opetussuunnitelmien kehittämisen asiantuntijaryhmä. OPS-ryhmän ja hyvinvointiryhmien yhteistyöllä voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin edistämiseen kehittämällä opetuksen sisältöjä. Yksilön hyvinvointiin vaikutetaan tehokkaimmin koko yhteisöön kohdistuvilla toimilla. Liikunta- ja kulttuuriseteleillä Hyvinvointijohtamisen teesit voidaan kannustaa yksilöä, mutta yhteisölle järjestetyt jumpat, pelivuorot, kuorot, tanssiryhmät jne. vahvistavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi myös yhteisöllisyyttä. Arjen työn ja opiskelun lomaan järjestetyt tietoiskut, taukojumpat sekä lankutus-, kyykky- ja portaiden kävely -haasteet ovat koko yhteisöä koskettavia arjen pieniä muistutuksia siitä, miten jokainen voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Pieniä, koko yhteisöä koskettavia asioita ei kuitenkaan tapahdu itsestään – niiden toteutumiseen tarvitaan johtamista. Johtamisen vanha kaava "20 prosenttia käskyjen ja ohjeiden antamista ja 80 prosenttia valvontaa" pätee myös hyvinvointijohtamisessa. Mikäli käskyjen ja ohjeiden noudattamista ei valvota, niitä noudatetaan vain, jos ne ovat itselle tärkeitä. 2) Hyvinvoinnin tärkein toimija on esimies 1) Hyvinvoinnin kokonaisuudesta vastaa ylin johto Ylin johto vastaa hyvinvoinnista – siis johtaa ja resursoi sen. Johtamisella tarkoitetaan eritoten johtamisjärjestelmää eli toiminnan vaatimuksia tukevia sisältöjä ja tavoitteita, selkeitä vastuita ja rooleja, kattavaa mittaristoa sekä kokonaisvaltaista raportointia ja vaikuttavuuden analysointia. Ilman ylimmän johdon todellista johtamista työ- ja opiskeluhyvinvointi jää irrallisiksi toimenpiteiksi sekä sinänsä tärkeiksi oirehtivien ihmiste ���������ѕ��٩�����ɩ���ѽ������ѕ��ͤ��)��Ѽ�مɵ��х�)͕����������٥�ٽ��Ѥ��խ���ѽ��������хٽ��ѕ�ф�()!�٥�ٽ��ѥ��ٸ���ɭ����م����х�������������ͥ���̰��������(�ѽ�ٽ�хم�Ѥ�����٥������ѕ����ͥ������ٹѕ����������̈́��S���)�ѕ����؁Ʌѭ��͕����������=��ͭ������������٥�ٽ��������ɭ���)������؁����塷�����������ͥ���́����塷���������������)ѥ�ѕ������ͅ�������م�����ͅ����ͥ���م����������ձ�����ձ��х����խ��������Ʌф�������х����٥�ٽ��ѥ���ɽ����ͅ���((̤�!�٥�ٽ������������塷�����������ѕ����)���������؁������ͭ������)!�٥�ٽ��ѥ��؁���������ɕ�ѥ٥��������ѕ���u��ɩ�����ч�t�х�)�ɥ�ͥ�ɝ���ͅ�ѥ�������չѽ�������х���ф��!�٥�ٽ��ѥ��ٸ��ձ��)�������Մ�������ѕ���ٸ�������������ͥ���((0