SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 4

Tekst : Sari Mantila-Savolainen Kuvat : # Amistekeehyvää-tempauksien tekijöiden arkistoista .
Ryhmäytyminen , osallistuminen ja yhdessä tekeminen . Hyvinvointivirtaa-viikon toiminnallisilla pisteillä on
mahdollisuus tutustua paremmin oman ja muiden alan opiskelijoihin , henkilöstöön ja oppimisympäristöön
. Tapahtumapisteillä on tavoitteena nostaa nuoria kiinnostavia asioita toiminnallisella tavalla esille .
# AmisTekeeHyvää-tempauksissa hyvän tekemistä voidaan laajentaa myös oppilaitoksen lähiympäristöön .
Koronan aiheuttamien rajoitusten keskellä keskustelu hyvinvoinnista ja sen tukemisesta on noussut uusiin mittasuhteisiin . Etä- ja hybridiopetuksen sekä erilaisten varotoimenpiteiden
huolimatta viime syksynä tapahtumia päästiin järjestämään 115 ammattioppilaitoksessa ja toiminnan piirissä , livenä tai etänä , oli yli 51 000 opiskelijaa .
jälkeen
yhteisöllisyyden
tukemiselle asetetaan alkavana lukuvuonna suuria odotuksia . Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-viikko nostaa viikolla 40 hyvinvoinnin teemoja toiminnallisesti esille .
Teemaviikolla opiskelijat pääsevät tekemään itse ja osallistumaan yhdessä sekä pohtimaan
Tapahtumat toteutetaan yhteistyönä Teemapäivä oppilaitoksessa voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja , liikuttavaa tapahtumaa , testipisteitä , savuttomuuden edistämistä , työpajoja tai oppilaitoksen ja
oman terveytensä , turvallisuutensa
opiskelupaikkakunnan
harrastusmahdolli-
4
ja viihtyvyytensä kannalta tärkeitä asioita . Samalla teemaviikko nostaa esille ammatillisessa koulutuksessa toteutetun hyvinvointityön laajuutta . Poikkeuksellisesta vuodesta
suuksien esittelyjä . Sisältöjen valintoja voi kukin oppilaitos tehdä sen mukaan , mikä omassa oppilaitoksessa opiskelijoiden kannalta koetaan tärkeäksi . Tapahtumissa tuodaan
toiminnan kautta esille terveyteen , turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä sisältöjä .
Tavoitteena on , että koulutuksen järjestäjillä tapahtumia lähdetään rakentamaan yhdessä . Jo sisältöjen ideointiin mukaan kannattaa ottaa opiskelijoita . Toimintapisteet voivat myös samalla tarjota opiskelijoille sekä oppimisen että osaamisen näytön mahdollisuuksia . Esimerkiksi opiskelijat ovat olleet mukana liikuttavilla ja hemmottelua tarjoavilla pisteillä . Opastusta on jaettu esimerkiksi terveellisistä aamupaloista , paloturvallisuudesta ja riittävästä unesta .
Tapahtumien järjestelyissä kannattaa hyödyntää myös oppilaitoksen omia verkostoja sekä teemaviikon yhteistyökumppaniverkostoa . Teemaviikon järjestelyjen tueksi vierailuja ja materiaaleja ovat syksyksi suunnitelleet SAKU ry , EHYT ry , OSKU ry , SAKKI ry , Erätauko-säätiö , Syöpäjärjestöt , Rikosuhripäivystys RIKU ja Jaksaa , jaksaa ? -hanke.
Tehdään hyvää pop up -tempauksissa Syksyllä jatketaan # AmisTekeeHyvää-erityisteemaa . Toimintamalli haastaa ammattiin opiskelevia jakamaan osaamistaan hyvää tuottavilla pop up -tempauksilla, joita toteutetaan omassa oppilaitoksessa ja sen lähiympäristössä . Jo viime syksynä opiskelijat saivat opettajiensa kanssa paljon hyvää aikaan ,