SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 - Page 36

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

sajory . fi
50-vuotisjuhlajulkaisu 2018
Toimituskunta : SAJO ry : n hallitus 2017
Ulkoasu , taitto ja editointi : Kimmo Pitkänen / Pieni viestintätoimisto Tampere oy
Tilannekuvat : VAAOn arkisto , kuvaaja Olli Myyrä ( ellei toisin mainita )
Painopaikka : Hämeen Kirjapaino Oy
������� ���������������������������������������������
������������������������������������������
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry sajory.fi 50-vuotisjuhlajulkaisu 2018 Toimituskunta: SAJO ry:n hallitus 2017 Ulkoasu, taitto ja editointi: Kimmo Pitkänen / Pieni viestintätoimisto Tampere oy Tilannekuvat: VAAOn arkisto, kuvaaja Olli Myyrä (ellei toisin mainita) Painopaikka: Häme [\\Z[B B @L I O‹ JY@ K K K J @K K IJD