SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 35

Mitä yhteistä on amiksilla ja NASAlla? "Reach for the Stars!", kirjoitti tohtori ja astronautti Charles Camarda lapsille ojentamaansa astronauttikuvaan. Vain asettamalla tavoitteet korkealle voi saavuttaa suuria. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) Verkko- opistossa tarinallistetun, ilmiölähtöisen verkko-opiskelun eteen tehty kehitystyö on vienyt Pohjois-Karjalan toisen asteen opiskelijat matkalle Marsiin. Kehitystyö yhdessä teknologiatoimittaja Arcusysin kanssa on poikinut mahdollisuuden toteuttaa ja tarjota tuotekehitys- ja innovaatio-opintoja innokkaille ja haasteita pelkäämättömille nuorille. Ensimmäiset Epic Challenge -opin- not starttasivat Joensuussa syk- syllä 2015. Viime vuonna mukaan toimintaan saatiin myös Tampereen ja Lahden alueen oppilaitoksia. Joensuun Epic Challenge -ohjelmassa opiskelijatiimit kohtaavat NASAn tutkijat verkko-oppimisalustassa. Jotta osaaminen olisi mahdollisimman laaja-alaista ja toiminta synnyttäisi rajoja rikkovia innovaatioita, tiimit on rakennettu eri kouluasteiden ja alojen opiskelijoista. Monialaisissa ja -asteisissa tiimeissä osallistujat toisen asteen opiskelijoista viittä vaille valmisiin tohtoreihin antavat jokainen oman panoksensa yrittäessään ratkoa liki mahdottomia haasteita NASAn ja paikallisten asiantunti- joiden kanssa. NASAn ja oppilaitosten yhteinen Valamis™- oppimisympäristö ja -yhteistyöalusta mahdollistavat yhteistyön ja saavutetun osaamisen näkyväksi tekemisen yli oppilaitosrajojen. Tiimeissä työskennellään englanniksi, ja opinnot kestävät lukuvuoden kerrallaan. Tiimit kokoontu- vat kerran viikossa fyysisesti, ja noin kahdesti kuukaudessa he ovat yhteydessä NASAn tutkijoihin Skype-tapaamisissa. Kahdesti opiskelijoilla on ollut mahdollisuus käydä ta- paamassa NASAn tutkijoita paikan päällä Kennedy Space Centerissa. Opinnot antavat erinomaiset valmiu- det korkeatasoiseen tuotekehitys- ja innovaatiotyöhön alalla kuin alalla sekä yrittäjyyteen. Epic Challenge -opinnot ovat jo nyt poikineet uusia yrityksiä ja rahoituskanavia sekä palkittuja tuotekehitysprojekteja. Pähkinänkuoressa | Astronautti tri Charles Camarda: Epic Chalenge -ohjelman ja ICED-metodologian kehittäjä. | Arcusys Valamis™ Learning Experience Platform: Liferay-teknologiaan perus- tuva, asiakkaille kustomoitava korkeatasoinen alustapal- velu. | Epic Challenge -ohjelma: NASAn kehittämä koulu- tuskokonaisuus oppilaitoksille haasteiden ja innovaatioiden ratkaisemiseksi. Haasteet pohjautuvat Marsin asuttamiseen liittyviin kysymyksiin. | Opiskelijoita: 2015 Joensuussa 23; 2016 Joensuussa 113 ja muualla Suomessa 48. Ville Tuominen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän digitaalisen teknologian asiantuntija AMMATILLINEN KOULUTUS HUOMENNA 35