SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 - Page 20

Kilpailutoiminnan tavoittee- na on ammatillisen koulu- tuksen laadun ja vetovoiman kohottaminen. – 50 vuotta ammatillisen koulutuksen puolesta