SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 - Page 10

Oppilaiden ratkaistaviksi tuotiin työelämälähtöisiä ongelmia, joiden etsimistä tehostettiin hätistelemäl- lä opettajia teollisuusharjoitteluun. – 50 vuotta ammatillisen koulutuksen puolesta