SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 9

Perustajarehtoreiden perintö SAJO ry:n edeltäjien syntyvaiheessa ammatillinen koulu- tus oli opetusneuvos Olavi Isokallion mukaan unohdettu koulu, joka marssii eteenpäin. Pyrkijöitä riitti, ja ammat- tikoulut auttoivat maaseudulla kasvaneen nuorison työl- listymään taajamissa uusiin ammatteihin. Ammattikoulut olivat ammattiopetuksen valtavirta, tosin muun muassa kauppaopetuksella, teknillisellä opetuksella ja luonnonvara-alan opetuksella on yli 100–150 vuotta ammattikouluja vanhempi historia. Ammattikoulujen Rehtorit ry:n perus- tamiskirjan allekirjoittivat Vammalan Pekka Arponen, Pirkanmaan Mikko Koski ja Peipohjan Väinö Kinnunen. Ensimmäisen hallituksen varapuheen- johtaja oli sittemmin professorina ja STK:n koulutusjohtajana toiminut Matti Peltonen. Voimme kutsua heitä ja monia muitakin perustajarehtoreiden sukupolveksi. He olivat sotaveteraaneja. Heidän johtamismal- linsa oli paljolti sotakokemuksen ja tekujen koulutuksen luomaa. Vuonna 1966 perustettuun ammattikasvatushal- litukseen suhtauduttiin sen auktoriteettia kunnioittaen. Samaa edellytettiin opettajakunnalta ja oppilailta. Lohjan Toivo Sippola kertoo, että STK:n Aavarannan järjestämät rehtorikurssit olivat parasta täydennyskoulutusta. Väinö Kinnunen, joka toimi rehtoriyhdistyksen puheenjohtajana 1979–1983, oli rehtorivaikuttajien ykkösiä, pääjohtaja Seppo Oinosenkin luottomies. Insinööri Väinö Kinnunen oli uranuurtaja myös pedagogisen ajattelun ja kasvatustieteel- lisen tutkimuksen hyödyntäjänä. Peipohjan ammattikoulun käyttäytymisopetus tunnettiin koko maassa. Pedagogisia kehittäjiä oli myös Kokkolan Pentti Jokela. Päijät-Hämeen Arpo Heinonen elvytti kuntayhtymäyhteistyön Suo- men ammatillisten oppilaitosten liiton lakattua 1980-luvun lopulla. Jyväskylän-Jämsän- jokilaakson Pentti Niekka ja Kouvolan Pekka Suomalainen tekivät pitkän rupeaman SAKU ry:n ja Kuerkievarin kuvioissa. Naisia ammattikoulujen rehtorikun- nassa oli vähän. Eräs pitkäaikaisim- mista oli Lahden Anna-Liisa Nurmela. Oppilaspohjaltaan naisvaltaisemmilla aloilla naisia oli enemmän. Pitkän linjan vaikuttaja on Jyväskylän hotelli- ja ravinto- lakoulun rehtori Saara Kotamäki. Sukupuolten tasa-arvon toteutumisen aika oli vasta edessäpäin. Ammatillisten opettajien opettajajärjestö AOL kosiskeli reh- toreita yhdistyksen perustamisvaiheessa jäsenikseen. Am- mattikoulujen rehtorit jäivät opettajajärjestön ulkopuolelle, toisin kuin muut rehtoriryhmät. Yksi perustamisvaiheen tärkeä perintö onkin asemoituminen selkeiksi oppilaitosten johtajiksi työnantajaedustajan roolissa. Pentti Rauhala Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja 1986–1996 nykyisin ammattikasvatuksen dosentti Tampereen yliopistossa AMMATILLINEN KOULUTUS EILEN 9