SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 36

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

sajory . fi
50-vuotisjuhlajulkaisu 2018
Toimituskunta : SAJO ry : n hallitus 2017
Ulkoasu , taitto ja editointi : Kimmo Pitkänen / Pieni viestintätoimisto Tampere oy
Tilannekuvat : VAAOn arkisto , kuvaaja Olli Myyrä ( ellei toisin mainita )
Painopaikka : Hämeen Kirjapaino Oy
������� ���������������������������������������������
������������������������������������������