Rotari Magazin Rotary magazin - svibanj, lipanj 2016

Predstavljamo knjige » Rotary duhovni zazivi « i » Rotary u Hrvatskoj i svijetu «
LIPANJ 2016 . • BROJ 02 / 2016 .
DISTRICT 1913

Vijesti iz Distrikta i Rotary Internationala Obljetnice | Upoznajmo hrvatski Rotary | Rotary Youth Exchange magazin

V . ROTARY DAN - RIJEKA

7 . Rotary regata i tradicionalna 17 . Fiumanka str . 4

ROTARY KLUB SPLIT PLUS
str . 26
DISTRIKTNA KONFERENCIJA 2016 . str . 12

Djeca Maestrala dobit će novi stan

Broj članova
1270
1153
Porast od
10,14 %
Broj klubova
49
53
Porast od
8,16 %
ROTARY IZDAVAŠTVO str . 24

Predstavljamo knjige » Rotary duhovni zazivi « i » Rotary u Hrvatskoj i svijetu «

5 . OBLJETNICA OSNIVANJA DISTRIKTA 1913 I 25 . OBLJETNICA PONOVNOG OSNIVANJA ROTARY INTERNATIONALA U HRVATSKOJ

25 . OBLJETNICA CHARTERA ROTARY KLUBA ZAGREB

Povratak rotarijanskih principa djelovanja str . 20

1 . lipnja 2015 .
20 . svibnja 2015 .
1 . lipnja 2015 .
20 . svibnja 2015 .