Revista Mira - Page 28

Agradecementos a...

Todos os mestres que participaron na redacción dos diferentes artigos.

A Raquel Rodriguez Lorenzo que colaborou na redacción.

A todas as familias dos alumnos do colexio por confiarnos a educación dos seus fillos, e que fixeron posible gracias a súa participación, moitas das actividades publicadas.

Aos membros do Equipo de Dinamización Lingüística que colaboraron e participaron na edición desta revista.

A todas as relixiosas do colexio polo seu entusiasmo e adicación aos alumnos.

Aos alumnos do Colexio Miraflores, que son os verdadeiros protagonistas.

Ao equipo directivo por facer posible a edición desta revista.

A todos eles...

MOITAS GRACIAS!

Equipo de Dinamización Lingüística