Revista Mira - Page 18

O comezo dun proxecto é o comezo, moitas veces, dunha aventura, dunha viaxe que ten o seu punto de partida na realidade máis próxima ou, pola contra, nun lugar máis afastado, dando unha volta polo mundo da fantasía, da imaxinación, da maxia, das ciencias, da lectura,... que lle permita os nosos nenos e nenas descubrir, coñecer e facer seus outros mundos, outras culturas, persoas, acontecementos, obxectos e accións que fagan espertar neles a curiosidade e a ilusión, o interese e o pracer de aprender.

Os proxectos en infantil