Publicacions MEG El Correu núm. 101 - Page 13

Maneres de fer Com treballem la sostenibilitat i el consum a l’agrupament Irene Esteve AEiG Xaloc (Demarcació Tarragona). Cap de LLiD. 24 anys. Ariadna Ampurdanés AEiG Mare de Déu del Pla (Demarcació Nord-occidental). Responsable Pedagògica. 23 anys. Què enteneu per consum responsable? Entenem que és ser conscient del consum que fas des d’una posició crítica. Mirar d’on prové i de quina manera es produeix tot el que consumim. Per a nosaltres, el consum responsable és aquell consum que pretén reduir, sobretot, la contaminació del medi ambient i que incentiva a gastar per gastar perquè després les coses es facin malbé. Quines en són les bases, per a vosaltres? Ho serien, per exemple, comprar productes locals, de quilòmetre zero, i procurar que allà on es compri siguin espais ètics, de productes ecològics i directes del proveïdor. Però no sempre és possible, sovint costa de trobar totes aquestes qualitats a l’hora de comprar. Tot i així, anem millorant cada vegada. Per a nosaltres, una de les bases per intentar practicar-lo és portar una llista sempre actualitzada dels materials que necessita l’agrupament, per poder mirar on els comprem, tenir-ne en compte l’impacte ambiental i analitzar-ne la quantitat de residus que generarem. D’altra banda, treballem sobretot amb materials reciclats. per tal que ens facin preu i poder així equilibrar eco- nomia i ètica. Existeix també El Comprador, una botiga de productes sostenibles, que a més ens por- ten la comanda allà on els ho demanem. Com que per a nosaltres la petjada ecològica és important, intentem ser tan curosos amb el medi com podem. Per això, com he dit, sempre treballem amb llistes per evitar comprar dues coses iguals o bé per esbrinar on és millor comprar-ho. Per exemple, en el cas dels campaments, la fruita i la verdura procurem comprar-la a un establiment petit i de quilòmetre zero, prop del camp de campaments i tenir-ne molt en compte la data de caducitat. Es treballen aquests temes amb els infants? Sí, de diverses maneres. Per exemple, cada any fem un projecte d’agrupament, que enguany va sobre el consum responsable. Hem organitzat descobertes a llocs on es venen productes sosteni- bles. També tallers per a castors, llúdrigues, llops i daines en què vam incidir especialment en la idea ‘com més distància menys sostenible’, un concep- te que van acabar per entendre. De vegades, anem a comprar amb els infants i els expliquem perquè comprem en aquelles botigues, fins i tot ho fan els mateixos comerciants. Sí que els treballem, ja que és un dels pilars bàsics del cau. Els intentem mostrar que la natura és un espai que hem de cuidar i que tot allò que comprem i gastem la pot fer malbé si no mirem el producte. S’acostuma a treballar a nivell d’agrupament, tot i que cada any hi ha una branca encarregada de treballar-ho més i difondre-ho a la resta de joves i infants. A més, a principi de curs recordem com es reciclen els residus i a campaments ho tornem a explicar. És generalitzada aquesta preocupació a la vostra demarcació? Quines mesures s’apliquen per procurar la sostenibilitat i el consum responsable a l’agrupament? Doncs sí. De fet, tenim un equip a la demarca- ció que s’encarrega de mirar de quina manera podem fer un comerç responsable, per exemple, mitjançant convenis amb comerciants. Anem treballant-ho. A l’agrupament mirem sempre de comprar al mercat, amb la idea de trobar productes sosteni- bles. Establim convenis amb les botigues d’allà, Sí! El consum responsable sempre és un tema que està damunt de la taula. Deixem el món millor de com l’hem trobat! Estiu 2019 · El Correu | 13