Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 3 2019 | Page 2

Innhold NR. 3 • SEPTEMBER 2019 ANSVARLIG UTGIVER Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Thomles gate 4, 0270 OSLO Telefon: 22 12 07 47 / 971 21 800 E-post: [email protected] www.prosjektledelse.org NFP’s styrende organer 2019/2020 4 MEDLEM AV International Project Management Association (IPMA) NORDNET Frivillighet Norge Diversity in Project Management 2019 – with luck or skills? 5 Å skygge en leder 6 Bokomtaler 11 Digitalisering av prosjektgjennomføringen hos Kruse-Smith 12 Prosjektgjennomføring på tvers av kulturer og landegrense 18 Praktisk prosjektledelse 2020 25 Digitaliseringskonferansen 2019 26 SINTEF Bygg 4.0 konferansen 2019 28 FORSIDEBILDE Foto: Tom Haugstad Presentasjon av sertifiserte prosjektledere 42 Redaksjonskomiteen tar ikke ansvar for det faglige innhold i artikler. Sertifiseringsprogram 46 GENERALSEKRETÆR JORUNN WOLSTAD [email protected] REDAKTØR TOM HAUGSTAD [email protected] ANNONSER TOM HAUGSTAD Mobil: 91 37 58 85 [email protected] GRAFISK PRODUKSJON Konsis AS [email protected] NESTE UTGAVE AV BLADET KOMMER 6. NOVEMBER Frist for materiale: 21. oktober Materiale sendes: [email protected] © Copyright: Kopiering, opptrykk eller annen bruk av stoffet, kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP.