Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 3 2019

www.prosjektledelse.org NR. 3 - SEPTEMBER 2019 SINTEF Bygg 4.0 konferansen 2019 Side 29 LEDERSKYGGING Å skygge en leder Side 6 TEMAMØTE PROSJEKTGJENNOMFØRING Digitalisering av prosjekt- gjennomføringen hos Kruse-Smith Prosjektgjennomføring på tvers av kulturer og landegrenser Side 12 Side 18