Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 20

PROJEKTLEDELSE et tema på symposiet. Begreberne er opstået i 9. Storytelling forlængelse af forskningsbaserede resultater som Konferencen understregede, at det er vigtigt at bekræfter, at digitale enheder kan påvirke vores give plads til fortællinger og gode historier fra for- helbred negativt. skellige typer af projekter fra den virkelige verden. Vi ved at nære og dybe relationer gør os gladere De indeholder masser af guldkorn i form af obser- og sundere. Vi ved også, at nære og dybe kvali- vationer, oplevelser og erfaringer, som tilsammen tetsrelationer er bedre end antallet af relationer. udgør en kilde til inspiration og refleksion for Her gælder kvalitet fremfor kvantitet. Gode relati- fremtidens arbejde med ledelse af projekter. oner er godt for både krop, sind og hjerne. Jesper Schreiner Oprindelig uddannet ingeniør (E). Har mere end 20 års erfaring fra tre mellemstore Danske virksomheder, som praktiserende projektleder på komplekse projekter. Har primært sin erfaring fra produkt- og teknologivikling men har derudover også ledet strategi- og organisationsudviklingsprojekter. Blev IPMA B-Certificeret første gang i 2008 og fungerer i dag som assessor på IPMA niveau C. Blev Master i Projektledelse fra Syddansk Universitet i 2014. Har siden januar 2016 fungeret som direktør og leder af foreningen Dansk Projektledelse. 20 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020