Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 8

MOBILBANK DNB hva vi kan få fra andre deler av organisasjonen og hva vi ikke mener vi har behov for. • selvstendighet/autonomitet og eierskap i team som hadde muligheter fra a til å • tett samarbeid mellom produktteamene Selvstendige team med sterkt eierskap Slik forklarer han utgangspunktet for den videre • Ledelse gjennom coaching, støtte og produk- tretning på mer taktisk og strategisk nivå arbeidsprosessen: – Vi ønsket oss en modell der det var ett produkt- Inspirert av Spotify team bestående av FO (forretningsområdet) og For å hente inspirasjon så teamet til blant annet IT. Vi ønsket oss en produktmodell med færrest musikktjenesten Spotify. – Vi opplevde at Spotify mulige overleveringer. Vi ønsket oss en flat struk- hadde en bra struktur og var bygd på en måte som tur der alle var dedikert, og et miljø som sammen møtte kundens forventinger, sier Huseby. hadde ansvaret for Min Bank. Sist – men ikke minst – ønsket vi oss raske leveranser med høy Vi brukte så rammeverk som for eksempel Scrum, kvalitet. XP og Kanban som en meny til å velge hvilke ele- menter vår modell skulle bestå av. Dette er gjort i Min Bank-teamet tok utgangspunkt i «modern teamene slik at verktøyene også ble plukket ut fra agile» (modernagile.org), som er en felles tilgjen- et konkret behov, og ikke en teoretisk tilnærming. gelig modell. De valgte coacher fremfor å hente inn bistand for å tegne modellen for oss. DNB har Hverdagsbanken tatt «modern agile» videre, og utledet et sett med Med den nye mobilbanken ønsker DNB å hjelpe egne nøkkelprinsipper: kunden til å få en fullstendig oversikt over hver- dagsbanken. Det var helt nødvendig å endre • kompetanse fremfor rolle arbeidsform fordi markedet endrer seg raskt. • verdiskapning gjennom team fremfor sterk Nettopp derfor er det d nødvendig at forretning og styring fra ledelsen IT jobber skulder til skulder. I vårt landskap kan det faktisk være litt vanskelig å oppdage hvilke ressurser som kommer fra forretning og hvem som kommer fra IT – Det var viktig at vi i starten leverte hverdags- banken med tjenestene de bruker mest: kon- tooversikt, kontoadministrasjon, betaling og overføring. I tillegg har vi gitt dem mulighet for enklere innlogging med fingeravtrykk og ansikts- gjenkjenning, sier Huseby, som legger til at flere funksjoner vil komme fortløpende. Saldo utenfor innlogging og tilgang for kunder under 18 år ble ikke prioritert i første release. Noe kundene reagerte kraftig på. – Det var to viktige lærdommer for oss. Men vi kastet oss rundt og fikk løst begge deler etter 14 dager. 8 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019