Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 37

SAMARBEIDSAVTALE Foreningenes formål styrker og utfyller hver- ordnede målsetting er å skape et fagmiljø for andre også på en meget god måte: utvikling og formidling av kunnskaper, erfarin- ger, metoder og teknikker innen vårt fagområde. •  NFP har som formål nettverksbygging mellom bransjer, geografier, privat/offentlig, erfaren/uer- Gode nettverksmøter har det også blitt. Gjen- faren, etc. innen prosjektledelse, for å fremme nom 2018 og 2019 har den felles nettverksgrup- faget på tvers av dagens skillelinjer. NFP har pen Gevinstrealisering jobbet seg gjennom flere videre som formål å påvirke myndigheter, intense temaer og det har resultert i en serie med utdanningsinstitusjoner og organisasjoner mht nettverks- og frokostmøter med fulle arrange- kompetanseutviklingstiltak. menter. Og her planlegges det nå nye aktiviteter. •  Faggruppen 3PS er et faglig forum for Data- Samarbeidet mellom foreningene er et godt foreningens medlemmer med interesse for og fruktbart faglig samarbeide med mye posi- prosjektledelse, program- og porteføljestyring tiv energi og vi ser frem til nye spennende innen Informasjonsteknologi. Gruppens over- samarbeidsarrangementer! Tilbud til medlemmer Som medlem av NFP får du 10% rabatt på bøker fra vår engelske søsterorganisasjon. Les mer på www.apm.org.uk/book-shop/ Se et knippe av utvalget under. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 37