Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 24

NORDNET OG IPMA En visjon om en verden der alle prosjekt lykkes Trude Rebecha Levare har ansvar for strategi og kommunikasjon i NFP. Det er derfor naturlig at hun får delta på samlinger for å bli kjent med «storfamilien» IPMA. AV TRUDE REBECHA LEVARE, AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Å komme inn i International Project Man- gemente Association (IPMA) sin verden innebærer å bli kjent med en kompleks organisasjon, et hav av forkortelser, roller og titler i en internasjonal paraplyorganisasjon, som rommer deltakelse fra 70 land. Selv var jeg representant for NFP på IPMA sin delegatsamling i København 29.-30. mars 2019, noe som var både en forlengelse og et høydepunkt etter alt å ha vært delegat fra Norge på en internasjonal markedsføring- og kommunikasjons-workshop i Warshava, Polen 8.-10. januar 2019. Formålene med reisene var at jeg skulle bli kjent med det internasjonale Trude Rebecha Levare nettverket og søsterorganisasjonene våre i utlan- det, i en prosess med å videreutvikle strategien til Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP). Internasjonal politikk og politisk deltakelse. Og Enten du er med på en av IPMA sine internasjo- selv om jeg nok kunne tenke meg at forkjærlighe- nale workshops eller konferanser, så møter du ten for forkortelse, høytidelig program og titule- hyggelige og vennlige folk fra hele verden og trer ring avtok noe, så er dette en samlingen som først inn i en egen kultur og organisasjonsform som og fremst preges av en åpen kultur, med smilende kan ligne litt på andre sentraleuropeiske orga- folk som er oppriktig interessert i vennskap så vel nisasjoner som jeg har møtt gjennom studier i som å bli kjent med deltagerne fra andre land. 24 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019