Prosjektledelse nr. 4 2018 | Page 3

Redaktørens innlegg Dette er andre utgave av «Prosjektledelse» i elektronisk form, og hittil har tilbakemeldingene bare vært positive. De som «ikke kan være foruten papirutgaven» har jo mulig- heten til å laste ned en pdf-utgave som kan trykkes. Det er derfor muligheter for alle! I denne utgaven går vi ett skritt videre for å øke leservennlighet, ved å benytte kortere artikler. Vi håper at denne måten å distribuere bladet på også vil stimulere flere til å komme med ideer og innspill både når det gjelder tema vi skal ta opp på våre temamøter så vel som i bladet. 2018 har vært et svært innholdsrikt år med mange arrangementer der marke- ring av foreningens 50 års jubileum står sentralt. Jubileumsboka kan fortsatt kjøpes, til privat bruk eller til julegaver! Det har vært et godt samarbeidsår med Den norske dataforening og vi har avholdt flere halvdags seminar sammen. Vi ser en utvikling både internasjonalt og nasjonalt at det blir mer og mer fokus på å kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter innen prosjektledelse. Det er stadig flere bedrifter og konsern som stiller krav til dette for å kunne fun- gere innen deres prosjekter. Dette synes jeg er en gledelig utvikling. NFP er jo som kjent tilknyttet IPMA som tilbyr IPMA-sertifisering i 4 nivåer. Når dette leses vil julen nærme seg med stormskritt, og siden dette er siste utgave av bladet i 2018 vil jeg benytte anledningen til å takke for i år og ønske alle leserne en riktig god jul! Tom Haugstad Redaktør PROSJEKTLEDELSE • NR. 4 2018 3