Prosjektledelse nr. 4 2018 | Page 2

Innhold NR. 4 • NOVEMBER 2018 ANSVARLIG UTGIVER JES Consult Gruppen JAN EIRIK SCHIØTZ Mobil: 99 79 83 02 [email protected] På vegne av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Postboks 37, 1325 Lysaker Telefon: 65 52 60 10 E-post: [email protected] www.prosjektledelse.org MEDLEM AV International Project Management Association (IPMA) NORDNET Frivillighet Norge GENERALSEKRETÆR JORUNN WOLSTAD [email protected] REDAKTØR TOM HAUGSTAD [email protected] ANNONSER JOHN LARSSEN Mobil: 93 49 93 04 [email protected] GRAFISK PRODUKSJON Konsis AS [email protected] FORSIDEBILDE Foto: Anders Bergersen Redaksjonskomiteen tar ikke ansvar for det faglige innhold i artikler. Helhetlig virksomhetsledelse – hvor helhetlig er det mulig? 5 Strategisk IKT-kompetanse for ledere 11 Hvordan jobbe sammen mot felles løsninger? 14 «Dette er for stort og komplekst til at jeg kan fikse alt alene» 17 Bokomtale: The Road to Success 18 IPMA, CoD og NORDNET i Rio de Janeiro 19 Gevinstrealisering i praksis – penger er ikke alt! 22 Større rom for frivilligheten 30 Jeg har lagt en plan – men hvor har jeg lagt den? 35 Hvordan sikres god oppstart i prosjekter? 36 Prosjektavslutning – sett fra ulike bransjer 37 – I den fasen vi visste minst, bestemte og besluttet vi det meste 39 Større arrangementer 2019 45 Young Crew er interessert i interessenter! 46 Gevinstrealisering – hva er prosjekteiers rolle? 48 Ingen gevinstrealisering uten riktig organisering 50 NESTE UTGAVE AV BLADET KOMMER 20. FEBRUAR Frist for materiale: 2. februar Materiale sendes: [email protected] Hvordan lykkes med storskala smidig utvikling med autonome team 51 Konferansen BYGG 4.0 52 © Copyright: Kopiering, opptrykk eller annen bruk av stoffet, kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP. NFP’s styrende organer 2018/2019 56 Sertifiseringsprogram vår 2019 58