prometalli 2/2022 | Page 35

Lastuavien työkalujen suunnittelu , valmistus ja jälleenmyynti Terähuolto ja huoltoauto PVD-pinnoitus Lankasahaus KM- ja HSS-romun kierrätys
• Poltto- ja plasmaleikkauspalvelu
• Teräsmyynti • Myös kulutusteräkset ja huulilevyt
Työkkyrintie 18 , 05400 JOKELA Puh . ( 09 ) 4257 9321 , Fax ( 09 ) 4257 9323 www . uudenmaanterasleikkaus . fi
www . jrtools . fi sales @ jrtools . fi puh . 020 762 2220 Kirkkokatu 11 , Tikkakoski räykset ohjaavat turvallisten ohjelmistojen tekemistä ja vaativat konevalmistajilta reagointia jo ennen siirtymävaihetta .
” Harmonisoitujen standardien runsaan määrän vuoksi omaa liiketoimintaa koskevien standardien tunnistaminen voi olla haastavaa . Tunnistamisen lisäksi konevalmistajan on sopeutettava toimintaansa standardien täyttämiseksi ”, sanoo Laine .
Turvallisuus kuntoon koulutuksen ja sertifiointien avulla SGS tarjoaa konevalmistajille mm . koulutusta uusien standardien ja määräysten täyttämiseksi . Konevalmistajat hyötyvät myös ulkopuolisen tahon myöntämistä sertifikaateista , jotka todentavat koneiden täyttävän asetetut vaatimukset .
” Olemme konevalmistajien tukena toiminnan kannalta keskeisten standardien tunnistamisessa ja soveltamisessa sekä teemme sertifiointeja . Vientiteollisuudessa lisähaasteita tuo eri maiden ja maanosien vaatimusten selvittäminen ja täyttäminen . Meidän laaja kansainvälinen verkostomme kattaa monia maita , joten voimme tarjota vientiyritysten käyttöön eri maissa toimivien asiantuntijoidemme osaamista ”, Laine sanoo .
SGS tekee riippumattomia koneiden arviointeja sekä koneita käyttäville työnantajille , että koneita valmistaville tuotantolaitoksille aina kodinkonevalmistajista suurten teollisuuskoneiden ja tuotantolinjojen valmistajiin saakka .
” Tarjoamme kaikille koneille vaatimustenmukaisuusarviointeja ja tarpeen mukaan myös sertifiointeja , joiden avulla konevalmistajat voivat varmistua siitä , että kone on turvallinen ja täyttää kaikki määräykset . Vaarallisille koneille tuotamme konedirektiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena myös tyyppitarkastuspalveluja ”, sanoo Vepsäläinen .
Modernisointi pidentää koneen elinkaarta Koneturvallisuudesta on huolehdittava koneen koko elinkaaren ajan . Käyttöasetuksen mukaan työnantajan on huolehdittava koneiden turvallisesta tasosta ja seurattava turvallisuutta koskevien säädösten ja määräysten kehittymistä .
” Esimerkiksi 90-luvulla hankittu kone voi olla edelleen tuottava , mutta turvallisuustaso on saattanut jäädä jälkeen nykyajan vaatimuksista . Turvallisuustaso vaatii jatkuvaa tarkkailua ja päivittämistä ”, sanoo Laine .
Vanhemman laitekannan omistajan kannattaa tarvittaessa tukeutua ulkopuolisiin asiantuntijoihin , jotka tunnistavat turvallisuusriskit ja antavat asianmukaisten säädösten mukaiset toimenpidesuositukset .
SGS on apuna varmistamassa myös modernisoitavien koneiden turvallisuutta . Modernisointi vaatii erityisosaamista ja monien eri säädösten huomioon ottamista . Modernisointia teetättäessä kannattaa samalla minimoida riskit pyytämällä arviointi riippumattomalta kolmannelta osapuolelta .
” Uuden tai modernisoitavan koneen turvallisuusnäkökohdat eivät välttämättä ole käyttäjän ja tilaajan ydinosaamista , vaan näkökulma voi painottua koneen tai tuotantolinjan kapasiteettiin ja käyttöön . Tällöin kannattaa hyödyntää turvallisuusalan toimijoiden asiantuntemusta ”, sanoo Vepsäläinen . n
2 / 2022 prometalli 35