prometalli 2/2022 | Page 34

lee valmistajan velvollisuudet ennen koneen käyttöönottoa tai saattamista markkinoille . Käyttöasetuksella puolestaan säädellään työvälineiden turvallista käyttöä ja tarkastamista .
Nykyisen koneasetuksen siirtymäkausi päättyi 2009 ja asetus on ollut voimassa siitä saakka . Vaatimuksia ollaan nyt päivittämässä EU : n tasolla vastaamaan nykytietämystä ja teknistä kehitystä . Tämänhetkisen tiedon mukaan uudistetun asetuksen odotetaan tulevan voimaan vuoden loppupuolella , jolloin käynnistyy siirtymäkausi .
” Yhtenä kiinnostavana uutena asiana vaatimuksissa ollaan huomioimassa tekoälyn merkitys koneturvallisuudessa . Myös ohjelmistojen merkitys koneiden ohjaamisessa ja verkottumisessa kasvaa jatkuvasti ”, sanoo Vepsäläinen .
” Aiemmin turvatoiminnot on hoidettu yleisesti turvareleillä , mutta tänä päivänä esimerkiksi turvalogiikat ovat vakiintunut osa koneturvallisuutta . Tulevaisuudessa turvalogiikasta tulee

Turvallisuustaso vaatii jatkuvaa tarkkailua ja päivittämistä .
ilmetä myös käytössä oleva sovellusversio ja lokista on voitava helposti tarkastaa turvalogiikan toiminta ja tapahtumat ”, jatkaa Laine .
Turvalogiikat asettavat konevalmistajille uusia vaatimuksia ohjelmistojen ja integraatioiden tullessa koneiden keskeisiksi ominaisuuksiksi . Harmonisoidut standardit ja uudet mää-
34 prometalli 2 / 2022