prometalli 2/2022 | Page 26

Testaus varmistaa työvälineiden laadun

Monenlaisten työkalujen toimittajana tunnetun Protools Oy : n hallituksen puheenjohtaja Anne Nurminen tähdentää elinkaariajattelun merkitystä kaikessa toiminnassa .
” Vastuullisuus ja ekologisuus ovat tärkeitä kysymyksiä . Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme sellaisia ammattityökaluja , joilla on pitkä elinkaari . On ikävää , että monet vain ostavat halvimpia heikkolaatuisia työkaluja ja heittävät ne nopeasti menemään ”, Nurminen sanoo .
” Järkevämpi ja myös taloudellisempi ratkaisu on käyttää hyviä ja laadukkaita työkaluja , jotka kestävät ammattikäytössäkin pitkään . Hyvää laatua saa jo maltillisella lisäinvestoinnilla .”
Nurmisen mukaan Protools monesti testauttaa uusia työkaluja ja muita työvälineitä esimerkiksi samaan konserniin lukeutuvalla Hellmanin Konepajalla , autenttisissa käyttöolosuhteissa .
” Testauksilla varmistamme , että tuotteet ovat sekä kestäviä että työergonomian kannalta hyviä .”
KUVA : PROTOOLS
Työpistesuunnittelu yhteistyön muotona Protools on myös toiminut muutamien asiakasyritysten työpajojen ja työpisteiden suunnittelijana .
KUVA : PROTOOLS
26 prometalli 2 / 2022