Pressupost CAO 2023 Pressupost 2023 CAiO web

Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Lepant , 150 08013 BARCELONA Tel . 93 247 93 00 Fax 93 247 93 01 e-mail : info @ auditori . cat
EXP . 2022-F101-01

EXPEDIENT PER A L ’ APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L ’ ANY 2023 DEL CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA

1