Plan Curricular 2022 | Page 11

10:50-11:00
Recepción 2da hora
10 min .
A
11:00-11:30
Sincrónico 2da hora
30 min .
11:30-12:00
Asincrónico 2da hora
30 min .
12:00-12:10
Recepción 2da hora
10 min .
B
12:10-12:40
Sincrónico 2da hora
30 min .
12:40-13:10
Asincrónico 2da hora
30 min .
PRIMARIA ( 1 ° y 2 °)
HORA
MOMENTO
DURACIÓN
GRUPO
08:30-08:40
Recepción 1ra hora
10 min .
A
08:40-09:10
Sincrónico 1ra hora
30 min .
09:10-09:40
Asincrónico 1ra hora
30 min .
09:40-09:50
Recepción 1ra hora
10 min .
B
09:50-10:20
Sincrónico 1ra hora
30 min .
10:20-10:50
Asincrónico 1ra hora
30 min .
10:50-11:00
Recepción 2da hora
10 min .
A
11:00-11:30
Sincrónico 2da hora
30 min .
11:30-12:00
Asincrónico 2da hora
30 min .
12:00-12:10
Recepción 2da hora
10 min .
B
12:10-12:40
Sincrónico 2da hora
30 min .
12:40-13:10
Asincrónico 2da hora
30 min .
PRIMARIA ( 3 ° a 6 °)
HORA
MOMENTO
DURACIÓN
08:30-08:35
Recepción 1ra hora
10 min .
08:35-08:45
Oración / Reflexión
10 min .
08:45-09:25
Sincrónico 1ra hora
40 min .
09:25-10:05
Asincrónico 1ra hora
40 min .
10:05-10:10
Recepción 2da hora
5 min .
10:10-10:50
Sincrónico 2da hora
40 min .
10:50-11:30
Asincrónico 2da hora
40 min .
11:30-12:00
Receso
30 min .
12:00-12:05
Recepción 3ra hora
5 min .
12:05-12:45
Sincrónico 3ra hora
40 min .
12:45-13:25
Asincrónico 3ra hora
40 min .
SECUNDARIA
HORA
MOMENTO
DURACIÓN
08:00-08:15
Oración / Reflexión
15 min .
08:15-09:00
Sincrónico 1ra hora
45 min .
09:00-09:20
Asincrónico 1ra hora
20 min .
09:20-10:05
Sincrónico 2da hora
45 min .
10:05-10:30
Asincrónico 2da hora
25 min .
10:30-10:55
Receso
25 min .
10:55-11:40
Sincrónico 3ra hora
45 min .
11:40-12:05
Asincrónico 3ra hora
25 min .