Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 86

Colofon

Pioniers Magazine is een digitaal magazine voor hoogopgeleide, pioniers die idealen hebben voor een betere wereld en hier actief vorm aan geven. Wij faciliteren positieve, evolutionaire verandering in en tussen deze pioniers waardoor hun potentieel een katalysator wordt voor maatschappelijke vooruitgang.

Pioniers Magazine is een uitgave © 2015-2017 van Decide2develop.

Redactieadres: Waterkers 36, 7443 LM, Nijverdal

Mail: [email protected]

Website: www.pioniersmagazine.nl

Redactie:

Hoofdredacteur: Carla de Ruiter

Vormgeving en creatief ontwerp: Carla de Ruiter

Editing: Marjolijn Tijsmans

Vertaling: Marjolijn Tijsmans

Sonja Verberne, redacteur algemeen

Daan Fousert, redacteur nieuw leiderschap

Auteurs in deze uitgave:

Carla de Ruiter

Marjolijn Tijsmans

Elizabeth Debold

Daan Fousert

Madeleine Boerma

Arthur Hol

Miriam Hopmans

Met speciale dank aan:

Servant-Leadership Solutions

Ineke Koedam

Machteld VANHAMZORG

The Leader Inside

Mevrouw de Man

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/ of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Fotografie:

Paul Bink

Ellen Kool

Ferry ten Brink

Selwin Kaaijk

Overige fotocredits: bigstockphotos

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL