Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 46

Heb je wel eens een beuk, eik of kastanje gezien zonder schaduw? Het omgekeerde is het geval. Hoe groter en robuuster de boom, hoe omvangrijker haar schaduw. Schaduw danst een levenslange dans met partner zon, is als een eigen entiteit en heeft unieke kwaliteiten. Daarom krijgt schaduw in dit artikel een eigen naam, geschreven met een hoofdletter. Vriendjes worden met schaduw is noodzakelijk voor iedereen die pionier en leider wil zijn en vorm wil geven aan een wereld met echt leiderschap, voor ieder die gaat voor liefde met een hoofdletter en een duurzaam rentmeesterschap voor onze unieke aarde. Het kan, vriendjes worden met schaduw, maar het heeft wel consequenties.

Hoe ziet schaduw eruit?

Schaduw kent vele gedaantes, komt meestal in vermomming en heeft een uitgebreide verkleedkist tot haar beschikking. Ik noem er een paar: verkrampt reageren in een gesprek, een relatie verbreken uit wrok, uitstelgedrag, excuses verzinnen rondom deadlines, in woede uitbarsten, ruzie maken, jezelf of je klant bedriegen door te weinig of te veel uren in rekening te brengen, te hard werken, over grenzen heen gaan of anderen over jouw grenzen laten gaan, bevriezen, zwijgen waar gesproken mag worden, twijfelen aan jezelf, je zin doordrijven, je aanpassen, je lijf, vrienden en dierbaren verwaarlozen, roddelen, jaloers zijn, onzeker zijn, oordelen of doodzwijgen, manipuleren, etcetera. Er is geen scheidslijn tussen schaduw in ons privéleven of werkzame bestaan. Schaduw reist met ons mee: waar wij zijn, is schaduw.

Een relatie met schaduw

We willen er meestal niet aan, aan een relatie met schaduw. Een relatie met schaduw betekent de moed hebben af te dalen in de gedrochten van je eigen geest, in de spiegel van je eigen bestaan durven kijken en verbinding maken met de wortels onder je bestaan. Het is makkelijker om je te focussen op een grootse visie, blij te worden van een oprechte missie en daadkrachtig aan de slag te gaan. Als ondernemer combineer ik werken als zelfstandig project-manager met het begeleiden van ondernemers die kostwinner zijn.

Daarnaast ben ik voorzitter van een lokale energiecoöperatie waarmee we bezig zijn om lokaal een klimaatakkoord te realiseren. Ik word meer en meer gedirigeerd naar het fenomeen schaduw: naar die van mij en die van mijn klanten, maar ook naar onze collectieve schaduw. Ik zie schaduw ook meer en meer als dé sleutel tot groei, als dé weg tot verandering en tot de beweging die onze wereld nodig heeft om boven zichzelf uit te stijgen. Willen we duurzaamheid, liefde en leiderschap op de eerste plaats zetten, dan is een goede relatie met schaduw nodig. Leidt schaduw haar eigen leven dan zie je dat terug in bijvoorbeeld vernietiging, verrijking van the happy few en segregatie naar door menselijke geesten gefabriceerde scheidslijnen.

"Authentieke leiders zijn vriendjes met hun schaduw"

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL