Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 36

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Dat is belangrijk omdat met de kennis en wijsheid die we over sterven hebben, juist rust en vertrouwen kan komen bij mensen die gaan sterven of aan de nabestaanden die meegaan in dit proces. Dat wordt daarmee een helend proces en niets iets dat we hoeven wegduwen of niet onder ogen durven komen.

Wat is je wens voor de toekomst?

Mijn wens is dat het Landelijk Expertisecentrum Sterven een gewortelde plek krijgt in onze samenleving. We leiden nu vanuit onze stichting mensen op en hebben een post-HBO opleiding die goed loopt. Deze is vooral voor beroepskrachten die zich willen verdiepen of verfijnen in de begeleiding van stervenden.

Wij hebben ook een opleiding Omgaan met Sterven voor andere professionals zoals therapeuten, coaches en hulpverleners. De komende jaren gaan wij ons, onder andere met de lancering van een magazine, ook richten op het algemeen publiek omdat sterven vroeg of laat iedereen aangaat.

Meer informatie:

Voor professionals die meer willen weten over het stervensproces en handvatten willen krijgen om er te zijn voor stervenden en naasten (van hun cliƫnten), is er de opleiding Omgaan met Sterven, bestaande uit twee modules van 4 dagen.

Meer over het landelijk expertisecentum Sterven.