Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 35

evensfase, worden we geconfronteerd met indringende reclamespots van uitvaartorganisaties en vragen onderwerpen als orgaandonatie, waardig sterven, euthanasie en voltooid leven bijna dagelijks om aandacht. Sterven is nog wel een taboe. 34% van de mensen zegt bang te zijn voor het sterven. In de leeftijdsgroep 25-34 jaar is dat bijna 50%. 63% zegt zich geen voorstelling te kunnen maken van het stervensproces. Dit blijkt uit een representatief onderzoek, uitgevoerd door Trendbox in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Mensen zien op tegen lijden en het hebben van veel pijn. Dat willen steeds meer mensen voor zijn. Het is niet voor niets dat er ook een stijging te zien is in het aantal euthanasieverzoeken en het aantal stervenden dat in slaap gebracht wordt tijdens het sterven.

Uit publieksonderzoek van Medische Contact blijkt dat 76% zich kan voorstellen ooit gebruik te maken van de euthanasiewet. Dit alles heeft te maken met de samenleving waarin we leven. Er is in onze Westerse wereld helaas veel onbekendheid met het stervensproces. In onze maakbare wereld denken we ook de beheerser te zijn van het leven en de dood, maar we vergeten hierdoor dat het leven niet alleen mooi en succesvol is, die andere kant hoort er ook bij.

Wat is je persoonlijke ervaring met de dood?

Een belangrijke ervaring was toen ik een meisje van 13 was. Mijn oma stierf. In die tijd was het normaal dat we werden weggehouden van het stervensproces.

Toen ze was overleden had ik een

visioen. Ze zat aan mijn voeteneind van mijn bed. In die tijd werd dat afgedaan als wishfull thinking. Maar voor mij was het heel echt en van grote waarde. Toen ik later in het hospice werkte, kwam die herinnering terug en had ik weer een droom over mijn oma.

Ik heb ervan geleerd dat er veel meer is dan alleen dat fysieke proces, maar dat er zoveel verschillende lagen zijn binnen het stervensproces. Dat is ook wat ik naar buiten breng met mijn stichting. Op emotioneel, mentaal, geestelijk of spiritueel gebied gebeurt er ook iets.

Als je dat kan zien dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Sterven is meer dan aftakeling en verlies van het lichaam.

Omdat ik geloof dat de angst voor sterven en de dood voornamelijk te maken heeft met een gebrek aan kennis is dat wat ik met de stichting en ons opleidingsaanbod wil bereiken: bewustzijn brengen en een meer alomvattende visie rondom het sterven.

"Mensen zien op tegen lijden en het hebben van veel pijn. Dat willen steeds meer mensen voor zijn. Het is niet voor niets dat er ook een stijging te zien is in het aantal euthanasie-verzoeken en het aantal stervenden dat in slaap gebracht wordt tijdens het sterven."

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL