Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 28

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Ineke Koedam is adviseur voor de Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO). In november 2014 verscheen haar boek  'Een andere kijk op orgaandonatie – verkenningen van het stervensproces',  voor wie twijfels heeft om zich te registreren als donor, onzeker is over wat er gebeurt als je hersendood bent verklaard, wil weten wat er rondom sterven gebeurt en zich wil oriënteren op het thema orgaandonatie om een bewuste keuze te maken vrij van maatschappelijke druk.

Vanaf 2016 is Ineke Koedam, samen met drie andere vrouwen, initiatiefnemer van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Het is opgericht met als doel sterven opnieuw een plek te geven in het bewustzijn van mensen en van de samenleving als geheel. Het centrum wil kennis, wijsheid en ervaring overbrengen op het Nederlandse publiek, op vrijwilligers en beroepskrachten in de terminale zorg, op zorgprofessionals en overige hulpverleners.

Orgaandonatie, een bewuste keus?

In gesprek met Ineke Koedam