Pioniers Magazine oktober/ november/ december 2017 Thema: Taboes | Page 26

jegens vrouwen en kinderen is. Dat is voor mij een echte taboebreker en niet de simpele legalisatie die erin geresulteerd heeft dat duizenden vrouwen “geïmporteerd” worden om mannen op straat en in het bordeel te gerieven.

Dit roept de vraag op wat het betekent om een taboe te doorbreken. Een taboe doorbreken is niet stomweg het overschrijden van alle grenzen of het bevrijden van alle impulsen zodat deze in de maatschappij uitgeleefd kunnen worden. Wij mensen hebben impulsen en verlangens die destructief zijn en vaak het resultaat van ons eigen psychologisch verwond zijn. Het beschermen van minderjarigen of van armere vrouwen tegen exploitative of het ontwikkelen van sociale normen die jonge mensen liever dan het nabootsen van harde porno leren dat ze het recht hebben om nee te zeggen en respect en vertrouwelijkheid te vragen bij seksuele ontmoetingen, zijn manieren om een gezonde samenleving te creëren waarbinnen mensen kunnen groeien en ontwikkelen.

Echte taboes gaan in essentie over macht. Dat de seksualiteit van vrouwen een taboe was, had te maken met de macht mannen ermee te beïnvloeden. Daarbij zijn vrouwen die diep verbonden zijn met hun lichaam, verlangen en seksualiteit ook machtig omdat ze eigenaarschap tonen en minder makkelijk te manipuleren zijn. Maar de aanhoudende nadruk op seksualiteit als de moeder van alle taboes leidt jonge vrouwen op een pad dat de traditionele rollen herbevestigt. De waarde van vrouwen is duizenden jaren afgemeten aan hun seksualiteit en hun lichaam. Er is niks nieuws aan vrouwen die gewaardeerd worden om hun sexpertise, inclusief hun vermogen zich voort te planten. Zolang vrouwen zoveel energie besteden aan het plezieren van zichzelf en hun partners en aan het bereiken van maximale seksuele potentie en dit binnen de slaapkamer houden, blijven de grotere taboes onuitgedaagd.

Wat zijn deze taboes dan? Taboes rond het spreken over geld en over wie het heeft, rond een duidelijke, sterke uitdrukking van de macht en ambitie van vrouwen. Taboes rond de angst van mannen over het leven in een gemilitariseerde wereld waarin zij een pion zijn. Taboes rond hiërarchische structuren die gebaseerd zijn op iemands ras, klasse en gender. Taboes rond de diep ingesleten manieren waarop we naar het andere geslacht kijken en daarmee de status quo handhaven en andere manieren die macht ons geeft om onze rol in de wereld zoals deze is, te spelen. Het doorbreken van deze taboes die vorm geven aan de machtsrelaties in onze samenleving is vele malen moeilijker dan experimenteren met seksualiteit en uiterlijk. Het idee dat seksualiteit nog steeds taboe is dat onze aandacht en energie vraagt om doorbroken te worden, leidt af van waar het om gaat. De grootste, schrijnendste en meest ontwrichtende taboes gaan over het bevrijden van ons potentieel en onze menselijkheid van de beperkte perspectieven die onze samenleving voor ons als mannen en vrouwen in petto heeft.

"Echte taboes gaan in essentie over macht."

"Zolang vrouwen zoveel energie besteden aan het plezieren van zichzelf en hun partners en aan het bereiken van maximale seksuele potentie en dit binnen de slaapkamer houden, blijven de grotere taboes onuitgedaagd."

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL