Pioniers Magazine juli/aug/sept 2018 | Zelfsturing & Authenticiteit | Page 7

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

"De rode draad door mijn leven is: als ik al iets vind, dan vind ik vaak iets wat kennelijk de onderstroom is, iets waar de aandacht nog niet zo op staat. Ik ontvang allerlei tegenargumenten. Maar als ik het eenmaal in mijn hoofd heb, gaat het gebeuren.

Ik heb al een paar keer mijn droom kunnen realiseren. Na iedere droom komt er weer een nieuwe droom. Ik ben ooit begonnen in het MBO onderwijs als werkstudent. In die tijd had ik al het idee dat wat we vroegtijdige schoolverlaters noemen niet zo zeer aan de schoolverlaters lag, maar aan het rigide systeem dat we ze aanboden. Ik zou graag een school willen neerzetten voor vroegtijdige schoolverlaters (tussen de 17-27 jaar), waarbij we ons richten op hun talenten in plaats van op hun tekortkomingen.

De tijd is daar is nu rijper voor dan ooit, omdat wij straks steeds meer gestandaardiseerd gaan werken met robots. Ik ben in contact met MBO Rijnland om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil vanuit het MBO perspectief bijdragen omdat MBO-ers op het raakvlak van de leef- en de systeemwereld werken. HBO-ers en Universitair geschoolde zitten in de systeemwereld en denken in systemen. Op het moment dat de planning de realiteit ontmoet, ziet het leven er toch anders uit: dan heb je vakwerk nodig, interdisciplinair denken. Dat is op het MBO niveau van nature beter verankerd. Zij staan immers met het ene been in de praktijk en met het andere in de theorie. MBO-ers zijn bezig met het hier en nu en veel minder met bijvoorbeeld een buitenlandse stage etc.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL