Pioniers Magazine juli/aug/sept 2018 | Zelfsturing & Authenticiteit | Page 6

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Hij maakt het verschil

Jaap Peters (1956) is organisatieactivist van het eerste uur. Jaap studeerde Bedrijfskunde in Delft (Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde) en werkte, na een paar jaar als docent in het MBO-onderwijs, een tiental jaren als management consultant bij Ernst & Young. In 1995 startte hij zijn eigen bureau bij de rechtsvoorganger van DeLimes. Zijn opdrachten bevinden zich op het snijvlak strategie, organisatie-inrichting en organisatie-(her)ontwikkeling. Humor en een scherpe blik kenmerken zijn aanpak.

Jaap Peters, organisatieactivist

Foto: eigen foto

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL