@Pancing April 2021 | Page 2

04-08 MENEBING PEKAN PAHANG

Pertembungan Spesies Ikan Air Tawar & Air Masin

10-12 MEMBURU BANTAL EMAS

Teknikal Pancingan Jenahak Selat Melaka

14-16 LAYAN APEK SIMANGGANG

Lubuk Udang Belakang Rumah

17 JATUH CINTA DI PENYABONG

Satu Perairan Yang Menyajikan Pelbagai Genre Pancingan

18-20 RAIAMAS GUTTATUS

Pancing Layang Malayan Trout Terengganu

21

PRODUK INFO TERBARU

21

BORANG LANGGANAN

22-23 MELAYAN MONSTER

Natural Exotic Fishing Pond Behrang

23 Info : PERSATUAN PEMANCING SEMALAYSIA

24-25 MENYUSUR BENAK

Kembali Semula Ke Arena Pancing Tercinta

26-27 UJIAN LAPANGAN

Menduga Kolam Baru Dengan Coarse Fishing

28-29 BERGASAK DI TUKUN PERAK

Bersama Bot KKN Sea Hunt

30-31 PELIAN SABAH

Sistem Tagal Lembah Kiulu
HAK CIPTA TERPELIHARA @ Pancing @ Pancing adalah sebuah majalah yang menyediakan maklumat mengenai dunia memancing , perkembangan dan juga berita terkini dari dalam dan juga luar negara . Pihak penerbit dan Editorial @ Pancing tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan mahupun kehilangan yang disebabkan oleh maklumat yang diperoleh dari majalah ini termasuk produk mahupun perkhidmatan yang diiklankan . Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dikeluar ulang , disimpan dalam sistem dapat kembali , atau disiarkan dalam apaapa jua bentuk dan dengan apa-apa jua cara , sama ada elektronik , fotokopi , mekanik , rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pihak penerbit dan @ Pancing .

@ Kandungan

16

# 02 | April 2021 | @ pancing