OBIEKTY BASIC 3/2020 (lipiec) (v2) (clone) | Page 9

Czy ilość dostępnej powierzchni biurowej w formie podnajmu będzie rosła? Trudno w tym momencie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wielu naszych klientów w wyniku wybuchu pandemii Covid-19 podjęło o przejściu na zdalny tryb pracy. W rezultacie obserwujemy zapotrzebowanie na zmniejszanie wynajętych powierzchni biurowych, co przekłada się bezpośrednio na rosnącą liczbę oferowanych podnajmów, zarówno w Warszawie (około 60 tys. mkw.), jak i miastach regionalnych (około 70 tys. mkw). Czy to chwilowa sytuacja? CZYTAJ WIĘCEJ PAWEŁ SKAŁBA Co może być powodem zwalniania powierzchni tego typu? SENIOR PARTNER, DYREKTOR DZIAŁU POWIERZCHNI BIUROWYCH, COLLIERS INTERNATIONAL Od paru tygodni odnotowujemy zwiększoną aktywność firm w zakresie podnajmu części posiadanych powierzchni. W działaniach tych przodują przede wszystkim branża finansowa oraz sektor IT. Skala przyrostu liczby ofert podnajmu nie jest jednakże jeszcze bardzo znacząca dla skumulowanej ilości dostępnych powierzchni biurowych. CZYTAJ WIĘCEJ PAWEŁ DOBROWOLSKI DYREKTOR, DZIAŁ DORADZTWA I TRANSAKCJI, SZEF DZIAŁU REPREZENTACJI NAJEMCY BIUROWEGO W CBRE