OBIEKTY BASIC 3/2020 (lipiec) (v2) (clone) | Page 10

Jakie są zalety a jakie wady najmu tego typu powierzchni? Jeszcze do niedawna podnajem nie był zjawiskiem występującym na dużą skalę na polskim rynku biurowym. W czasach koniunktury wiele firm kontynuowało dynamiczny rozwój, co naturalnie wiązało się z ambitnymi planami rekrutacyjnymi i kontraktowaniem większej powierzchni biurowej niż w danym momencie organizacje potrzebowały. Teraz trend się odwrócił – niektórzy z najemców korygują swoje perspektywy wzrostu, a tym samym mogą redukować zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. CZYTAJ WIĘCEJ JAKUB SYLWESTROWICZ DYREKTOR DZIAŁU REPREZENTACJI NAJEMCY, JLL Jakie jest największe ryzyko wynikające z podnajmu powierzchni? Z pewnością to, że podnajemca nie ma możliwości negocjowania pierwotnej umowy najmu. Pozna ją przed jej podpisaniem i będzie musiał ją realizować, ale nie może jej modyfikować. W związku z tym, jeśli najemca nie będzie wywiązywał się ze zobowiązań wobec wynajmującego, które wynikają z umowy, to podnajemca również poniesie konsekwencje sytuacji. CZYTAJ WIĘCEJ ARTUR SUTOR PARTNER, DYREKTOR DZIAŁU REPREZENTACJI NAJEMCÓW BIUROWYCH W FIRMIE CRESA POLSKA