Nyt fra Assisi-Kredsen nr 98 - februar 2019 | Page 6

Årsmøde 2019 Program og dagsorden Årsmødet afholdes i Enghave Kirke, Sdr. Boulevard 120, København V. Der er parkeringsafgift i området, og det kan være svært at finde parkering. Men der er forbindelse med S-tog. Kirken ligger tæt på Carlsberg Station. Kl. 11 Gudstjeneste Kl. 12 Frokost (inkluderet i mødeafgift på 150 kr.) Kl. 13 Generalforsamling ifl. vedtægten - derefter kaffebord - der er mulighed for at købe bøger, kort m.m. Kl. 14.30 Foredrag ved Charlotte Rørth: "Hun mødte Jesus - som så mange andre, men hvordan lever man med oplevelserne?” Kl. 16.30 (ca.) Afslutning På gensyn til årsmødet - tilmelding er ikke nødvendigt. Generalforsamlingens dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg af dirigent Beretning ved formanden Regnskab og budget ved kassereren (se regnskab og budget s. 5-8) Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Gunnar Bach Pedersen, Frederik Hjerrild og Eva Rungwald. Alle er villige til at lade sig genvælge. Kandidater kan også foreslås på mødet. Valg af suppleant. Johan Petersen er på valg og er villig til genvalg. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen opstiller Aase Rønkilde som revisor og Karin Mortensen som sup- pleant. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Eventuelt 6