Nyt fra Assisi-Kredsen nr 98 - februar 2019 | Page 5

Velkommen til årsmøde 23. februar 2019 i Enghave Kirke Kære medlemmer! Så skal vi igen holde årsmøde med generalforsamling. Vi mødes i den kirke, hvor vi har holdt de allerfleste af vores møder, i Enghave Kirke. Det bliver kun denne ene gang; vi har fået den tilbagemelding, at der er så mange aktiviteter i kirken, at der ikke fremover et plads til vores møder. Men alligevel er det blevet muligt at holde årsmødet dér. Gennem de mange år er der mange medlemmer, som har fået et nært forhold til kirken, og derfor synes vi, at vi skylder jer at få kirken at se i sin nye pragt efter den indvendige totalombygning. Generalforsamlingen er der, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for sin ledelse af kredsen, og hvor I kan komme med jeres kritik eller gode forslag. Ja, det er også mu- ligt at stille op til bestyrelsen og prøve at blive valgt ind. Udover generalforsamlingen bliver der som altid gudstjeneste og frokost og et fore- drag. Se dagens program på næste side. Foredraget bliver ved Charlotte Rørth. Hun var journalist med et ikke særligt aktivt forhold til kirke og kristendom, sådan som det gælder så mange andre danskere. Men under en rejse til Spanien havde hun en vision, i en kirke så hun Jesus på en sådan måde, at hun ikke kunne bortforklare det. Det var ham. Det gælder for de fleste og sikkert også for mange medlemmer af Assisi-Kredsen, at vi fyldes med skepsis, når vi hører om sådanne visioner. Og deri adskiller vi os fak- tisk ikke fra Charlotte Rørth. Nogle af jer har måske set de tre TV-udsendelser med hende før jul, hvor hun selv lod sig underkaste diverse undersøgelser af hjerneforske- re, psykologer og religionsforskere, om der dog ikke var en ”naturlig” forklaring på hendes visioner. Hun har skrevet bøger både om de åbenbaringer og om andre mennesker, hun siden har mødt, der har haft lignende oplevelser. Nu kommer hun og fortæller - især om disse andre. Og så må vi se, hvordan det går med vores skepsis, om det med at få åbenbaringer af Jesus også er en nutidig virke- lighed, ikke bare noget, som blev oplevet af apostlen Paulus og af middelalderens mystikere. På gensyn til årsmødet! Fred og alt godt! 5