Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 - Page 7

te at komme, drev søstrene det som et hjem for forældreløse børn. Jubilæet gav os også mulighed for at møde nogle af dem, som dengang var vokset op som børn under søstrenes omsorg. De som deltog i efterårsmødet, havde lejlighed til at se søstrenes jubilæumsfilm. Kontakten med medlemmerne Assisi-Kredsens kommunikation med medlemmerne har i de sidste mange år været Nyt fra Assisi-Kredsen, og det fortsætter det forhåbentligt med. Her finder vi annon- cering af vores kommende arrangementer, her kan vi se tilbage på vores møder og rejser. Efter forslag på generalforsamlingen for to år siden har vi i 2017 primært udgivet vores blad på nettet. Vi fastholder, at alle som har besvær med nettet, stadig kan få bladet på papir, men det giver en betydelig besparelse med internetudgi- velsen og det giver mulighed for at vi igen kan udgive fire numre om året. Men det er jo op til medlemmerne, om I finder internet-distributionen tilfredsstillen- de. Selv om den blev indført på baggrund af et medlemsforslag, så hører vi meget gerne medlemmernes holdning til det, nu hvor det er ført ud i praksis. Ud over bladet så prøver vi også at sende information til medlemmerne gennem hjemmeside og facebook-side, og ved at sende nyhedsmail til de medlemmer, som vi har mailadresser på. Forslag til drøftelse: 1. Er det en god idé, hvis kontingent kan tilmeldes til PBS? 2. Skal vi fortsætte med at arrangere billigere udflugter ligesom den til Nationalmu- seet? 3. Skal vi prøve igen at arrangere en weekendtur til Vadstena? 4. Hvad er jeres holdning til udsendelsen af Nyt fra Assisi-Kredsen nu efter det før- ste år i digital udgave? Fred og alt godt! Gunnar Bach Pedersen 7