Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 6

nen og det økumeniske fra en baptistisk synsvinkel. Bent Hylleberg gav os et indblik i, at baptistkirken havde et andet syn på reformationen end det, som vi normalt ser hos de to modparter, de katolske og de lutherske. Anabaptisterne, som de blev kaldt dengang, blev forfulgt af begge parter. Baptistkirkerne havde et grundsyn, hvor det kristne kom forud for at være en del af den almene kultur. Men i dag er baptistkirkerne meget enga- geret i den økumeniske bevægelse, og de ser med tilslutning, at det kirkelige fællesskab i høj grad vokser nedefra, hvilket han nævnte en række eksempler på. Ved efterårsmødet havde vi afbud fra taleren, men det gav os til gengæld mulighed for at få broder Theodor til at træde i stedet, da han var i Danmark på det tidspunkt. Det var et meget ”theodorsk” foredrag, som – altid med en humoristisk tvist – handle- de om Theodors holdning til mange forhold både indenfor og udenfor klosterets mu- re. Ved vores møder i år var der som altid en gudstjeneste og en frokost. Marianne Plum formår altid med udgangspunkt i sin store familie at finde hjælpere til at stå for ma- den, tak til dem, som hjælper os så godt i den sammenhæng. Der er også altid mulig- hed for at besøge kredsens bogbod, som Eva Rungwald står for med assistance fra Blanka Langsted. En nyskabelse var efterårsturen til Nationalmuseet. Vi har set, at både weekendture og endagsture med bus er blevet så dyre, at vi har svært ved at gennemføre dem. Der- for arrangerede vi dette besøg på Nationalmuseet med rundvisning i middelalder og renæssance med særlig vægt på det kirkelige. Bagefter gik vi på restaurant og spiste pizza med italiensk vin til. I bestyrelsen er der stemning for, at vi i fremtiden arrange- rer lignende ture. Men vi har dog ikke opgivet også at lave weekendture. Bl.a. ved vi i bestyrelsen, at der er udtrykt ønske om, at vi igen arrangerer en weekendtur til den hellige Birgittas Vadstena. Rejser til Assisi har der selvfølgeligt også været i 2017: to, begge med god tilslut- ning. Det er mere eller mindre kutyme, at rejserne bliver godt og vel fuldtegnede. Forårsrejsen var i helt traditionel stil med besøg på de franciskanske steder i og om- kring Assisi. Vi besøgte også La Verna. Det nye på den rejse var et besøg på Isola Maggiore i Trasimenersøen, hvor Frans et år tilbragte en fasteperiode. Om hans op- hold kan der læses i Fioretti. Denne rejse var ledet af Gunnar Bach Pedersen og Mi- chael Plum. Efterårsrejsen fandt jo sted, som traditionen byder sådan, at vi var i Assisi til Frans- festen. Udover de næsten faste ture til Monte Subasio og til La Verna, tilbragte vi den sidste nat i Orvieto. Der fik vi lejlighed til at besøge domkirken og se Signorellis fre- sker, og også andre af byens seværdigheder. Her var rejselederne Susanne Gram Lar- sen og Gunnar Bach Pedersen. Året 2017 gav også anledning til en helt speciel Assisi-rejse. Den 1. juli markerede Alcantarine-søstrene, at de havde været i Assisi i 70 år. I mere end halvdelen af årene er Assisi-Kredsen kommet der årligt, og derfor inviterede de fire af os, der gennem mange år har været rejseledere, til at deltage i jubilæet. Det var en festlig dag. Og den gav os også anledning til at lære mere om det gæstfrie hus, vi besøger. Før vi begynd- 6