Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 3

Kære medlemmer Kære medlemmer af Assisi-Kredsen! Siden sidste nummer af Ny fra Assisi-Kredsen har vi holdt årsmøde. Det kommer også til at præge dette nummer af bladet, idet vi som sædvanligt bringer formandens årsberetning og det officielle referat af generalforsamlingen. Efter generalforsamlin- gen har bestyrelsen holdt sit første møde, hvor vi konstituerede os. Posterne blev uforandret fordelt således: Formand: Gunnar Bach Pedersen Kasserer: Bo Høgh Rasmussen Sekretær: Marianne Plum Årsmødeforedraget havde jeg påtaget mig og jeg prøvede at give en skildring af de mange bøger om Frans og hans liv, som er skrevet både i middelalderen og i nutiden. Da jeg ikke var så sikker på emnet, havde jeg skrevet det hele ned, og derfor får I det også her i bladet, dog i føljetonform, for at det ikke skal blive alt for omfangsrigt. Og så har der også været en Assisi-rejse, som et par af deltagerne Bente og Peter Di- nesen her i bladet videregiver indtryk fra. Vi har også en artikel om ”Assisis red- ningsmand”, som vi med tilladelse har lånt fra Outlook, kirkeblad for den anglikan- ske kirke i Assisi. Her skildres en usædvanlig skikkelse, nemlig den tyske bykom- mandant under anden verdenskrig, Valentin Müller. Men alt skal jo ikke handle om fortiden. Bestyrelsen har planlagt en tur til Helsingør for at besøge Sct. Mariæ kirke og kloster. Hermed vil vi igen arrangere en endagstur i kredsens regi, som ikke p.gr,a. dyr busleje kommer alt for højt op i pris. Ligesom det var tilfældet med besøget på Nationalmuseet sidste år, skal deltagerne nemlig selv sørge for transporten i bil eller med offentlig transport. Og så satser vi på at få arrangeret en weekendtur til Vadstena (fredag morgen til søn- dag aften) i 2019. Det fik vi jo nærmest pålæg om på generalforsamlingen. Planerne er dog endnu ikke nået så langt, at vi kan oplyse datoerne. Og så er der selvfølgelig også Assisi-rejse 28. sept. - 6. okt. Der er stadig et par plad- ser, så tilmelding kan ske til Susanne Gram Larsen (tlf. 4826 2389) eller på online- tilmeldingen på vores hjemmeside. Og på foregående side kan I se dato og taler ved såvel efterårsmødet og årsmødet, så I kan få dem skrevet i kalenderen. På bestyrelsens vegne, fred og alt godt! Gunnar Bach Pedersen formand 3