Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 2

ASSISI-KREDS DATOER INDHOLD: Kære medlemmer side 3 Lørdagstur til Helsingør side 4 Årsberetning side 5 Referat af generalforsamling side 8 Indtryk fra forårsrejsen side 9 Frans i litteraturen (1) side13 Assisis redningsmand Side 21 Fødselsdage side 23 Bestyrelsen bagsiden ♦ 15. september 2018: Efterårstur til Helsingør (se side 4) ♦ 28. september - 6. oktober 2018: Rejse til Assisi (få pladser endnu) (henv. til Susanne Gram Larsen) ♦ 24. november 2018: Efterårsmøde i Vejleå Kirke, Ishøj: Lissie Lundh: Den hellige Clara ♦ 23. februar 2019: Årsmøde Charlotte Rørth: "Hun mødte Jesus - som så mange andre, men hvor- dan lever man med oplevelserne? ♦ 31. maj - 8. juni 2019: Rejse til Assisi (henv. Gunnar Bach Pedersen) Persondata I forbindelse med nye og strengere EU-regler for omgangen med menneskers person- data, vil vi gerne gøre opmærksom på, hvad vi registrerer om vores medlemmer. En mere omfattende redegørelse kan findes på kredsens hjemmeside: www.assisi-kredsen.dk/persondata.pdf. Vi fører et medlemskartotek på en database, hvor vi registrerer medlemmets navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Desuden registrerer vi, hvorledes medlem- met ønsker sit medlemsblad leveret, pr. post eller digitalt, samt kontingentindbetalin- gerne for de seneste tre år. Medlemmerne har adgang til selv at logge ind og ajourføre deres oplysninger på kredsens hjemmeside. Brug menupunktet SELVBETJENING. I forbindelse med rejsetilmelding fører vi en deltagerliste i forbindelse med rejse- regnskabet i et excel-ark, hvor vi registrerer rejsedeltagerens navn, adresse, telefon- nummer og e-mailadresse samt oplysninger som er nødvendige for rejsen. Til de registrerede oplysninger har kun de adgang, som har absolut behov for dem, fx til regnskabsføring, materialeudsendelser, rejseforberedelse o. lign. 2